Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 3 Vattnets egenskaper och dess olika former, enkla lösningar och blandningar

Skapad 2021-01-14 15:40 i Slottsjordsskolan Halmstad
Du ska under arbetet få lära dig om vattnets egenskaper och dess former. Vi ska göra enkla lösningar och blandningar som vi sedan ska dela upp i olika beståndsdelar.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vattnets egenskaper och vattnets olika former. Du kommer att göra enkla experiment med vatten. Du kommer göra enkla lösningar och blandningar för att sedan arbeta med filtrering och avdunstning.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska förstå vattnets kemi och varför vatten är ett viktigt lösningsmedel i naturen, samhället och i

vår kropp.  

 

Mål

* Du kan vattnets olika former; fast, flytande och gas

* Du känner till övergångarna mellan formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning

* Du kan separera lösningar och blandningar genom t ex avdunstning och filtrering

* Du kan genomföra och ställa hypoteser om experiment med vatten.

 

 

 

Undervisning

Vi kommer att göra enkla undersökningar och experiment om vatten och dokumentera dessa på olika sätt.

Vi kommer också att läsa faktatexter, titta på film och diskutera tillsammans.

Begrepp som du kommer att arbeta med:

 • fast
 • flytande
 • gasform
 • avdunstning
 • kokning
 • kondensering
 • smältning
 • stelning
 • ånga
 • kretslopp
 • filtrering
 • lösningar 
 • blandningar
 • hypotes

 

Bedömning

För godtagbara kunskaper:

Du ska kunna vattnets olika former, samt känna till dess övergångar. Du ska kunna ge exempel på hur man kan dela upp olika blandningar i sina olika beståndsdelar. Du kan med viss säkerhet genomföra enkla experiment och dokumentera dessa.

För mer än godtagbara kunskaper:

Du ska kunna vattnets olika former samt kunna förklara sambandet mellan fast, flytande och gas. Du ska kunna ge exempel på hur man kan dela upp olika blandningar i sina olika beståndsdelar. Du kan med säkerhet genomföra enkla experiment samt använda ämnesspecifika begrepp i din dokumentation.

 

Under arbetets gång kommer du kontinuerligt bedömas utifrån muntliga samtal och hur du dokumenterar. Jag iakttar hur du använder begreppen och hur du förklarar dem. Jag tittar på hur du genomför undersökningar och hur du aktivt deltar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: