👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2021-01-14 16:11 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Lagar och regler
Grundskola 4 Samhällskunskap
Lagar och regler, behövs de verkligen? Är det någon skillnad på en regel och en lag? Vad skulle hända om vi inte hade regler och lagar? Vem är det som bestämmer vilka lagar vi skall ha och vad händer om vi bryter mot lagen. Om nu ett brott har begåtts vad händer då?

Innehåll

 

 

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet ska syfta till att ge eleverna insikter om varför vi har regler och lagar samt berätta om viktiga lagar de bör känna till. Eleverna ska få reflektera över konsekvenserna av brott, hur det påverkar både den enskilda individen och samhället i stort. Eleven får lära sig hur det offentliga samhället reder ut brott och beslutar om påföljder. Begrepp som rätt och fel, samvete, rättigheter och skyldigheter tas upp.

Period Vi kommer att arbeta med ämnesområdet Lagar och regler mellan veckorna 4-5. 

Arbetssätt

Du kommer att få: 

 • genomgång på och gemensamt läsa sidorna 38-51 i Samhällskunskap PULS. 
 • bearbeta innehållet i texten genom att arbeta med arbetsblad/reflektionsfrågor.
 • delta i gruppdiskussioner.
 • arbeta med begrepp inom området lag och rätt

   

  stifta lagar

  snatteri

  misshandel

  medhjälp till brott

  olaga intrång

  häleri

  olaga hot

  barnaga

  yttrandefrihet

  lagar

  grundlagar

  allemansrätt

 

Utvärderingsformer

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • delta aktivt på lektioner.
 • samtala och argumentera om varför vi behöver lagar och regler.
 • reflektera över konsekvenser av kriminalitet.
 • känna till och kunna använda begrepp.
 • visa dina kunskaper i läxförhör och prov.

Veckoplanering

vecka 4

s 38-41, 46-49 i Samhällskunskap PULS. 

Läxa: s 48-49 + arbetsblad fredag 29/1

 

vecka 5 

s 42-45, 50-51

Prov på "Lagar och regler" fredag 5/2 

Under veckorna 4-5 kommer du ha läsa om Lagar och regler i samhällskunskap. Vecka 4 får du ett läxförhör och vecka 5 ett prov på arbetsområdet. Inför provet kommer du att få instuderingsuppgifter som stöd. 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6