Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wild animals - åk 4

Skapad 2021-01-14 18:00 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 4 Engelska
You're going to write facts about wild animals.

Innehåll

Arbetsområde:

 • Under vecka 3-5 kommer du att skriva en presentation om vilda djur och presentera det i grupper.

Vad ska du lära dig?

 • Du kommer att öva på att söka och välja texter på engelska från internet och andra medier.
 • Du kommer öva på att tala engelska inför dina redovisningsgrupp.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa texter
 • Lyssna på talad engelska. (hörförståelse)
 • Arbeta med ipad och google verktyg ( google presentationer)
 • Arbeta i workbook och textbook "SPARKS 4"
 • Muntliga framställningar.

Hur ska arbetet bedömas?

 • Aktiviteter på lektionerna
 • Redovisningen
 • Google presentationen

Tidsram för åk 4:

V.

4A Måndag

4B

4C Måndag (20 min)

4A Tisdag

4B

4C Tisdag

4A Fredag (20 min)

4B

4C Fredag

3

Introduktion till arbetsområdet

Söka fakta och påbörja tankekarta

Söka fakta och skriva tankekarta

4

Söka fakta och påbörja tankekarta

Gör Google presentation 

Gör Google presentation 

5

Träna inför på redovisningar

Redovisningar i grupper


Redovisningar i grupper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Wild animals - åk 4 Redovisning

Wild animals

Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Hur du formulerar dig i din muntliga presentation
Muntligt: I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
 • En  C 6
I din muntliga presentation behöver du träna mer på att formulera dig enkelt då det är svårt för åhörarna att förstå vad du menar.
I din muntliga presentation kan du enkelt formulera dig enkelt så att åhörarna förstår vad du menar.
I din muntliga framställning kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande så att åhörarna förstår vad du menar.
Hur du formulerar dig i din presentation
Skriftligt: I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  C 6
 • En  A 6
I din skriftliga presentation (Google presentationer) behöver du träna mer på att formulera dig enkelt då det är svårt för åhörarna att förstå vad du menar.
I din skriftliga presentation (Google presentationer) kan du enkelt formulera dig enkelt så att åhörarna förstår vad du menar.
I din skriftliga presentation (Google presentationer) kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande så att åhörarna förstår vad du menar.
Välja ut fakta till din presentation
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  C 6
 • En  A 6
I din presentation behöver du träna mer på att välja texter från olika medier samt visa att du med viss relevans kan använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion. Du har inte använt dig av checklistan som funnits till hjälp.
I din presentation har du visat att du kan välja texter från olika medier samt kunna med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion. Du har använt dig av checklistan som hjälp.
I din presentation har du visat att du kan välja texter från olika medier samt kunna med god relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion. Du har använt dig av checklistan som hjälp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: