👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Vinter åk 1.

Skapad 2021-01-14 18:49 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vad händer i naturen på vintern? Hur kan du känna igen att det är vinter? Varför blir det egentligen vinter? Vad gör djuren under denna kalla tid?

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig:  

 • Varför det blir årstider. 
 • Vad som händer i naturen på vintern.
 • Hur djur och växter anpassar sig till vintern. 
 • Varför vissa fåglar flyttar och varför vissa stannar kvar.
 • Vilka månader som tillhör vintern. 

 

Tidsplan:

Vecka 2-5

 

Bedömning:

- Kunna förklara vad som händer i naturen under vintern. 

- Delta i undersökningar/fältstudier. 

- Delta i diskussioner. 

- Delta aktivt i grupp/par arbete.

- Kunna presentera en kort faktatext om en flytt- eller stannfågel.

 

Begrepp:

Årstid

Vinter

Natur

Vintersömn

Vinterdvala 

Anpassning

Flyttfåglar och stannfåglar

Månader

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3