👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 1-3

Skapad 2021-01-14 19:44 i Trönningeskolan Halmstad
SO-ÄMNENA
Grundskola 3 SO (år 1-3)
En pedagogisk planering för att arbeta med samhällskunskap med nära anknytning till elevernas egna liv och vardag.

Innehåll

Områden

Eleverna kommer att arbeta med tema trafik. Vad behöver man tänka på i trafiken för att bli gatsmart? Eleverna kommer få chansen att utveckla sin förmåga att identifiera risker i trafiken och att undvika dem. 

Värdegrund - hur man är en bra kompis. 

Arbetssätt

Vi kommer att se på filmer om olika teman (bl.a. lilla aktuellt)

Arbeta utifrån olika läroböcker

Vi kommer arbeta gruppvis med olika diskussionsunderlag, teater, gemensamma & kompisgrupper.

Vi kommer arbeta med konkreta övningar såsom klassråd, intervjuer m.m. 

Värdgrundarbete där vi diskuterar olika händelser, situationer och livsöden både utifrån elevernas vardag här och nu. 

Bedömning

Delaktighet i diskussioner

Muntligt underlag, enskilt och i grupp

Skriftliga uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
SO åk 1-3

Att leva tillsammans

Insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunsaker
Du har mer än godtagbara kunskaper
Flytta inom ett land eller mellan länder.
 • SO   3
Du känner till att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar och ge exempel på vad det kan innebära för familjer.
Trafikregler
 • SO   3
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du känner till trafikfarliga platser i närområdet och kan ge exempel hur man kan minska riskerna i trafiken.
Livsfrågor, normer och regler
 • SO   3
 • SO   3
Du är med i samtal om normer och regler
Du är aktiv i samtal om normer och regler i vardagen och varför de kan behövas.

Att leva i närområdet

Insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunsaker
Du har mer än godtagbara kunskaper
Centrala samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet
 • SO   3
Du känner till några olika yrken.
Du känner till viktiga samhällsfunktioner (ex sjukvård, polis, räddningstjänst) och kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse
 • SO   3
Du har en viss förståelse för att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar, samt ge exempel på det i närmiljön.
. Hemortens historia
 • SO   3
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du känner till om hemortens historia och kan ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Religion och platser i närområdet för religionsutövning.
 • SO   3
 • SO   3
Du känner till någon religion och var den kan utövas i närområdet
Du kan ge exempel på våra vanligaste religioner, dess symboler och högtider, samt var man utövar dem i närområdet.

Att leva i världen

Insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunsaker
Du har mer än godtagbara kunskaper
Mänskliga rättigheter.
 • SO   3
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet.
Du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och kan även ge några exempel på vad det kan innebära i skolan och i hemmet.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag.
 • SO   3
Du känner till hur någon handling i vardagen kan påverka miljön (ex trafik, energi och mat).
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger även förslag på hur man kan bidra till en bättre miljö.
Betalningsformer
 • SO   3
Du känner till att man kan betala på olika sätt t ex. med kontanter och kontokort.
Du vet att man kan betala på olika sätt tex. med kontanter och kontokort. Du vet vad några, för dig vanliga varor, kan kosta.
Historia
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Du känner till att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på man levde och några viktiga händelser. Du beskriver hur man kan se spår av forntiden i naturen och i språk. Du känner till några olika tidsbegrepp (ex stenåldern....) och kan förstå tidslinjen.
Kristendomen
 • SO   3
 • SO   3
Du känner till någon del ur Bibeln. Du känner till att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du kan ge exempel på några berättelser ur Bibeln, samt om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom kan du ge exempel på kristendomens roll i skolan förr i tiden

Att undersöka verkligheten

Insats krävs
På väg mot godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunsaker
Du har mer än godtagbara kunskaper
Samhällsfrågor
 • SO   3
Du tar del av enkel information i olika medier.
Du kan samtala om elevnära samhällsfrågor, ge synpunkter, kommentarer och ställa frågor.
Söka information
 • SO   3
Du deltar i arbetet med att söka information om samhället.
Du kan söka information om samhället genom enkla intervjuer och observationer. Du kan även göra enkla sammanställningar av resultaten.
Världsdelar och kartor
 • SO   3
Du deltar då vi använder karta, jordglob och väderstreck.
Du kan namnen på världsdelarna. Du kan namnen på några länder som du tycker är viktiga. Du kan visa var de ligger med hjälp av karta, jordglob och väderstreck.