👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett hål om dagen - ett bokprojekt

Skapad 2021-01-14 20:49 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi ska nu läsa boken Ett hål om dagen, skriven av Louis Sachar. Boken handlar om Stanley Yelnats som på grund av ett missöde hamnar på ett läger för unga brottslingar. Varje dag står de där under den brännande solen och gräver ett hål om dagen. De ska härdas, får de veta, och lär sig att arbeta och lyda. Men pojkarna misstänker att det handlar om något helt annat.

Innehåll

Ett hål om dagen – ett bokprojekt inom svenskämnet åk 7

Mål för arbetsområdet

Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Du ska utveckla din förmåga att:

·         Läsa och analysera skönlitteratur

·         Urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

·         Se språkliga drag som uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur samt parallellhandling, tillbakablickar, miljö – personbeskrivningar och inre och yttre dialoger

·         Lära dig att skriva en bokrecension utifrån specifika kriterier

Arbetssätt

Vi kommer att bearbeta boken genom att:

·         Högläsning, stafettläsning och tyst läsning av boken

·         Boksamtal i helklass och i grupp

·         Kortskrivning

·         Recensera boken (bokrecension)

·         Analysera boken och göra en jämförelse med filmen

·         Dramatisering

Läxor

Läsläxor till varje onsdag:

Vecka 3: tom kapitel 11

Vecka 4: tom kapitel 22

Vecka 5 tom kapitel 32

Vecka 5: tom kapitel 42

Vecka 7: tom kapitel 50

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

·         Visa att du har förstått boken genom att tolka och resonera om bokens innehåll och budskap

·         Samtala och diskutera om bokens innehåll och föra samtalen framåt genom att använda frågor och underbyggda argument

·         Skriva en bokrecension

·         Använda ett varierat och fungerande språk såväl muntligt som skriftligt

Kunskapskrav

E

C

A

Du har visat att du förstått innehållet i boken genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om bokens innehåll och tydligt framträdande budskap. Du drar också till viss del underbyggda slutsatser. Du visar en grundläggande läsförståelse

Du har visat att du förstått innehållet i boken genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om bokens innehåll och framträdande budskap och sådant som kan läsas mellan raderna. Du drar också relativt väl underbyggda slutsatser. Du visar en god läsförståelse

Du har visat att du förstått innehållet i boken genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om bokens innehåll och framträdande budskap och sådant som kan läsas mellan raderna och är dolda. Du visar en mycket god läsförståelse

Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning, enkla resonemang och i huvudsak fungerande struktur.

Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning, utvecklade resonemang och relativt väl fungerande struktur

Du kan skriva med god språklig variation, väl utvecklad textbindning, välutvecklade resonemang och väl fungerande struktur

Du kan samtala och diskutera olika ämnen. Du ställer frågor och framför dina åsikter på ett enkelt sätt. Du bidrar delvis till att föra diskussionerna framåt.

Du kan samtala och diskutera olika ämnen. Du ställer frågor och framför dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du bidrar till att föra diskussionerna framåt genom att fördjupa dessa.

Du kan samtala och diskutera olika ämnen. Du ställer frågor och framför dina åsikter på ett väl utvecklat sätt. Du bidrar till att föra diskussionerna framåt genom att fördjupa och bredda dessa.