👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp åk6

Skapad 2021-01-14 21:35 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Grovplanering

Innehåll

Grovplanering Spanska åk6 VT´

 

Under varje tema ska vi arbeta med:

-Läxförhör

-Hörförståelse

-Läsförståelse

-Grammatik och ordföljd

-Realia

-Skriva och producera texter

Innehåll

Innehåll åk 6 

Veckoplanering (från vale 6)

 Varje kapitel kan ta mellan 2-3 

1 ¡Hola!
Moment/Läxa:
Hälsningsfraser, klassrumsfraser
Los números 

¡Bienvenidos al mundo hispánico!
Realia på spanskatalande världen
Läxa: Ordkunskap + veckodagar
Läxa: ordkunskap + siffror 0-15, alfabetet

Familjeord, att berätta om sig själv, enkla frågor, verb i första och andra person singular.

Realia på Spanien

 

2. Los animales 

Läxa: Los animales + siffror 0-20, Los colores
Ordkunskap, djur, färger, familjeord, frågor, un/una, verb i första och andra person singular.

Realia mi animal favorito

 

3. Mi familia

Läxa: familjeord, att berätta om sig själv och någon annan, frågor, frukter.

Siffror 0-39, verb i första, andra och tredje person singular, mi/mis, el/la plural

Realia mi familia 

 

4. Un amigo de España

Jobba med tre olika verb i presens. Skriva ett brev till en ny spansktalande vän

Realia: berätta inför klassen om ditt brev

 

5. Vädret

Årstider, månader, boende, födelsedag, veckodagarna, frågor

Siffror 40-100, datum.

Realia:

 

6. La hora

Utseende, frågor, fritidsaktiviteter, klockan

Adjektiv, klockan, verbet ser, me gusta, te gusta, räkneord

 

7. Repetition och Prov

 

Sportlov

 

8. Proyecto

 Grupparbetet om ett spansktalande land.

 

8. Grammatik 

Allt grammatik från boken, regler och övningar blandas.

Matriser

Moderna språk matris

 

Når ej kunskapsmålen. Insats krävs.

E

C

A

LYSSNA

Du förstår ännu inte det väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

LÄSA

Du förstår ännu inte det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

TALA/SAMTALA

Du kan ännu inte uttrycka dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar.

Du uttrycker dig begripligt med fraser och meningar när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar.

Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar.

Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du talar och samtalar. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar. Du kan till viss del i tal anpassa språket till mottagare och efter situation.

SKRIVA

Du kan ännu inte uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skrift Du kan ännu inte göra enstaka enkla förbättringar av din text.

Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enstaka enkla förbättringar av din text, samt variera den.

Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan efter bearbetning göra enkla förbättringar av din text, samt variera den.

Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar när du skriver olika sorters texter. Du kan till viss del anpassa språket i din text till mottagare och efter situation.

STRATEGI

Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.

Du kan använda dig av någon strategi för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.

Du kan använda dig av några olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.

Du kan använda dig av flera olika strategier för att lösa problem i och förbättra din kommunikation.

REALIA

Du känner ännu inte till några olika sammanhang och områden där språket används.

Du känner till några olika sammanhang och områden där språket används.

Du har viss kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.

Du har kunskap om några olika sammanhang och områden där språket används.