👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY14LILA VT 21 (V. 2-6) - Vatten

Skapad 2021-01-14 22:25 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F
Vatten är väl bara vatten, eller? Är det alltid blött? Smakar det verkligen ingenting? Kan det gå upp i rök och försvinna? Med varierande arbetssätt och arbetsformer ska vi tillsammans söka svaren när vi arbetar med temat vatten.

Innehåll

Utgångspunkt

Eleverna smakar på regnet och plaskar i pölarna, rullar snöbollar och åker ner för backarna, letar istappar och undersöker naturen på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi tar utgångspunkt i barnens nyfikenhet när vi arbetar med temat vatten. 

Konkretisering av målen

Syftet med temat vatten är att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera, resonera och utforska enskilt och tillsammans med andra samt utveckla sin förståelse och sina kunskaper kring naturvetenskapliga arbetssätt och fenomen.

Målet är att eleverna ska var delaktig i arbetet med undersökningar och observationer genom att:

- Tala om vad de tror kommer att hända och varför.

- Undersöka vad som händer.

- Samtala kring och dokumentera resultatet med bild och/eller text.

- Bekanta sig med centrala begrepp.

Genomförande

Ex.

VÖL-schema för att synliggöra lärandet (Vet, Önskar veta, Lärt oss).

Utforska vatten med sin sinnen, t.ex. smaka på kranvatten, saltvatten och kolsyrat vatten.

Undersöka vad som flyter och sjunker i vatten.

Observera en isbit som övergår från fast till flytande form.

Undersöka vad som händer med vattnet i ett glas som ingen dricker upp.

Kreativt skapande, t.ex. salt- och sockermålning, sugrörsmålning, snöskulpturer och vattenfärg.

Sånger och ramsor om vatten, t.ex. Vattenvisan, Det droppar (fingerramsa), Fem små segelbåtar (räkneramsa).

Högläsning, t.ex. Kurran och Pigans vinteräventyr, Vips på isen, Memmo och Mysen väntar på vintern.

Simundervisningen i förskoleklass pågår parallellt med temat och barnen kommer att få tillfälle att samtala, rita och skriva om sina upplevelser. 

 

Digitalt:

Ex.

”Bara vanligt vatten” på UR.se

”Badsmart" på UR.se

PolyGlutt-bibliotek med vattentema

iPad kamera

 

Begrepp som kommer att vara centrala i arbetet med temat:

Sjunker

Flyter

Fast

Vätska

Gas

Kallt

Varmt

 

Dokumentation:

Elevernas arbete dokumenteras kontinuerligt. Arbetet fotograferas och det som eleverna skapar hängs upp i klassrummet för att synliggöra lärandet.

Eleverna kommer själva att dokumentera genom att fotografera, rita och skriva om sitt arbete. 

Delar av dokumentationen publiceras i NY14LILAs lärlogg på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -