👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VÄPPLARNA

Skapad 2021-01-15 08:01 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer att arbeta med Väpplarna. Namnet Väpplarna kommer från ordet väppling, som betyder klöver. I och med att de är fyra ämnen som materialet utgår ifrån, passar fyrklövern fint som symbol. Det är också en symbol för tur! Varje ämne representeras av en väpplare med em egen färg och eget mönster: blå för språk, gul för matematik, grön för No/teknik och röd för socialt samspel. Vi kommer att fortsätta med gula Siffran, matematik denna termin.

Innehåll

 

Matematik med gula Siffran 


Syfte: är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för matematik, och ge barnen chans att utveckla matematiska förmågor och tänkande. De ska få möjlighet att upptäcka matematiska samband och möta matematiska begrepp. Det ska också vara något roligt och något vi gör tillsammans.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mål;

Denna termin kommer vi att jobba med matematik målet är att öka kunskap där vi leker fram ett intresse med hjälp av sortering, lägesord, former, mönster och storlekar. Vi kommer även arbeta med taluppfattning, grundläggande matematiska begrepp samt antal. 

 

 

Metod: Vi kommer att arbeta utifrån boken Väpplarna där vi får möjligheten att utmana och erbjuda barnen aktiviteter inom matematik.  

 

Dokumentation sker efter varje samling där barnen visar upp vad de gjort under sin samling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18