👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är allting uppbyggt av?

Skapad 2021-01-15 07:41 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kläderna du har på dig, vattnet du dricker och pennan du skriver med är uppbyggda av små byggstenar. Vi kallar dem för atomer. Atomer finns i allting som vi kan ta på, som väger någonting och som tar plats. Flera atomer bildar tillsammans en molekyl. Molekyler i olika ämnen rör sig och beroende på hur mycket så antar ämnet en viss form. Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om detta.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

 • att du ska veta vad som menas med atomer och molekyler.
 • att du ska känna till de tre formerna alla ämnen kan finnas i.
 • att du ska veta när och hur ett ämne byter form.

Undervisning/arbetssätt:

Vi kommer att arbeta mot målen genom att:

 • läsa texter enligt APE- och EPA-modellen.
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på filmer.
 • besvara instuderingsfrågor.
 • göra olika undersökningar och laborationer.

Elevinflytande:

 • Du kommer själv att bestämma om du vill jobba enskilt eller i par på en del uppgifter.
 • Du kommer själv att bestämma hur du vill redovisa dina kunskaper på en del uppgifter.

Bedömning:

 • Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, samt hur du tar dig an arbetsuppgifterna.
 • I slutet av området ska du skriva ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6