👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens tidiga möte med IKT

Skapad 2021-01-15 08:34 i 223931 Förskolan Torget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Följ med på vår resa och se hur de yngre barnen använder och samspelar med olika digitala verktyg på förskolan.

Innehåll

 

IKT i förskolan

 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg menas datorer, läsplatta, digitalkamera, mobiltelefon och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting (Skolverket). 

 

VAD:

 

Vi kommer att arbeta med olika digitala verktyg  i förskolan.

 

VARFÖR?

 

Syftet med detta är att ge barnen en varierande utbildning och möjlighet att utforska och prova olika digitala verktyg. Genom att barnen använder sig av digitala verktyg i förskolan kommer de att ha möjlighet att på varierande sätt samarbeta med varandra, lösa problem, kommunicera, programmera samt öka sin förståelse hur olika digitala verktyg funderar.

 

 

 

Fyra aspekter som samverkar och bidrar till adekvat digital kompetens.

 

 

 

Från <https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/fyra-aspekter-av-digital-kompetens>

 

 

 HUR?

 

Barnen ska ha möjlighet att arbeta med läsplattor som vi har på förskolan. Med hjälp av läsplattan kommer vi läsa digitala böcker i Polyglott, titta på filmer, arbeta med ritprogram, memory, rim och ramsor osv.

 

Vi kommer även att ge barnen möjlighet att arbeta med musik i programmet "melberts melodier" samt med greenscreen där de kommer att ha möjlighet att arbeta med bilder och kritisk granska olika bilder.

 

Till programmering kommer vi att använda oss av Bee-bot roboten och sphero.

 

Vi kommer även att arbeta med projektor i olika sammanhang.

 

 

VEM?

 

Vi jobbar i små grupper men också i den stora barngruppen. Alla barn ska få möjlighet att utforska och upptäcka olika digitala verktyg i förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18