👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet

Skapad 2021-01-15 08:39 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
Identitet

Innehåll

Identitet

-planering (v.3–5)

 

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Examensmål

·         Utbildningen ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

 

Ämnesmål

·         Kunskaper om hur olika sociala förhållanden påverkar och påverkas av individer och grupper.

 

Centralt innehåll

·         Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

 

Material till detta arbetsområde

Avsnitten ”Identitet och socialisation” och ”Makt och diskriminering” i ”Identitet” (kap 1)NE.se. Även Powerpointen ”Identitet” kommer att användas till detta arbetsområde. Powerpointen finns på Teams.

 

Arbetssätt

Genomgångar samt jobba med den enskilda inlämningsuppgiften.

 

Examination

Arbetsområdet kommer examineras i form av en enskild skriftlig inlämningsuppgift. Inlämning skall ske senast fredagen den 5:e februari. Ni lämnar in uppgiften på Unikum.

 

Efter avslutat arbetsområde skall du som elev kunna redogöra för

Identitet (kapitel 1 – NE.se)

·         Identitet och socialisation (v. 3)

o   Begreppet identitet

§  Identitetsmarkörer

o   Sociala kategorier

o   Socialisation

§  Socialisationsagenter

o   Människa i grupp

§  Gruppidentitet

 

·         Makt och diskriminering (v. 4)

o   Olika typer av makt

o   Att ha och utöva makt

§  Direkt och indirekt makt

o   Tvång och auktoritet

§  Maktresurser

o   Social kontroll

§  Extern och intern kontroll

o   Diskriminering

§  Diskrimineringsgrunder

konsekvenserna för enskilda människor och grupper med utgångspunkt i identitet, socialisation, makt och diskriminering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E