Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Krafter & Tryck

Skapad 2021-01-15 08:41 i Ytterbyskolan Kungälv
Det finns många olika krafter; elastisk kraft, motorkraft, muskelkraft, friktionskraft, gravitationskraft....Listan kan göras lång. Vi ska i detta tema undersöka och lära oss mer om alla dessa krafter.
Grundskola 7 Fysik
Det finns massor med krafter runt om kring oss; muskelkraft, friktionskraft, dragningskraft... listan är lång. I detta området ska vi undersöka och lära oss mer om alla dessa krafter och hur de fungerar. Vi kommer också fundera på tryck, rörelse och fritt fall.

Innehåll

Mål

Syftet är att vi ska lära oss att förstå hur olika krafter fungerar och hur man kan undersöka dom. Vi kommer även att lära oss nya naturvetenskapliga begrepp och teorier som tillhör arbetsområdet. 

Vad ska vi lära oss?

Mål för arbetsområdet. Efter arbetsområdet ska du kunna följande:

 • Förstå skillnaden mellan massa och tyngd

 • Veta vad som menas med tyngdkraft, friktionskraft och gravitation

 • Hur man kan mäta krafter, dynamometer, enheten för kraft
 • Veta vad som menas med fritt fall och hur en kaströrelse fungerar
 • förklara och använda följande begrepp: tryck, area, kommunicerande kärl, vattentornet, barometern, lufttryck, övertryck, undertryck och vakuum

 • Arkimedes princip

 • Hur man räknar ut medelhastighet

 • Veta vad Acceleration är 
 • Att använda naturvetenskapliga begrepp och teorier för att samtala, diskutera och resonera kring frågor och laborationer

 • Ge exempel och beskriva några viktiga upptäckter och deras betydelse för människans utveckling

 • Hur kommer vi att lära oss?

Vi kommer att...

 

Ha genomgångar och föreläsningar

 • Arbeta med olika texter och uppgifter
 • Göra undersökningar på laborationer och simulationer
 • Utföra gruppuppgifter och diskussionsuppgifter
 • Se filmer och diskutera och reflektera

 

Hur kommer det att bedömas?

Bedömnings sker med utgångspunkt från kursplanen. Det är en allsidig bedömning där det muntliga, skriftliga och praktiska arbetet bedöms.

Med andra ord

 • Dina naturvetenskapliga kunskaper i arbetsområdet
 • Din förmåga att samtala och diskutera frågor i undervisningen
 • Hur du reflekterar och uttrycker dina tankar och argument
 • Din förmåga att beskriva och förklara samband av det vi har lärt oss

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik

F
E
C
A
.Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Resultat, modeller & teorier
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: