Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musse och Helium mysteriet med hålet i vägen.

Skapad 2021-01-15 09:01 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Musse och Helium är två små möss som bor hemma hos Camilla. Hur de kom dit är det ingen som vet, men konstigt nog kan mössen prata och Camilla förstår dem. En dag hittar mössen ett hål i väggen som leder till en annan värld – Djurriket! Vi kommer under vårterminen lyssna på den första boken i serien Musse och Helium.

Innehåll

Förväntat resultat

* Att du visar förmåga att lyssna till och återberätta delar av handlingen i mysteriet med hålet i väggen.

* Du kommer få utveckla din hör- och ordförståelse. 

* Du kommer få träna din förmåga att, både i samtal och i skrift, använda dig av olika läsförståelsestrategier.

* Du kommer att få träna på att delta i samtal och att framföra dina tankar och åsikter kring teman som vänskap, godhet, samarbete, rätt och fel med mera. 

* Du kommer få träna att skriva på iPad. 

 

Examinationsuppgifter

De skriftliga uppgifter som kommer ske via skolstil3 på iPad. 

De muntliga samtal som kommer ske i grupp. 

 

Bedömning

Se matris.

 

Undervisning

Vi kommer lyssna på Musse och Helium mysteriet med hålet i vägen. 

Vi kommer skriva på skolstil3 på iPad. 

Vi kommer ha samtal och diskussioner i grupper. 

Matriser

Sv SvA
Musse och Helium

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har skrivriktningen klar för dig.
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
Du behöver stöd för att komma ihåg att göra mellanrum.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden.
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du behöver uppmuntran och stöd för att kunna delta i diskussioner och samtal.
Du deltar i diskussioner och samtal.
Du deltar aktivt i diskussioner och samtal.

Lyssna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet.
Du lyssnar aktivt och kan svara på frågor och diskutera innehållet som du just hört.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: