Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-15 09:18 i Trollåsens förskola Östersund
Förskola

Innehåll

Nuläge

Under februari- och marsmånad fokuserar vi lite extra på matematik.

Mål & syfte

Målet med det är att skapa intresse och nyfikenhet på matematik.

Genomförande 

Vi tar hjälp av Babblaren Bibbi för att presentera de olika aktiviteterna inom matematik. Vi kommer att arbeta med barnen i mindre grupper och se över materialet som finns i vår lärmiljö.

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom unikums reflektioner och analyser.

Sammanfattning och Utvärdering

Vi har tagit hjälp av Babblaren Bibba när vi introducerat aktiviteterna som vi genomfört. Vi har jobbat med sortering, antal, begrepp, former samt sett till att det funnits material kopplat till matematik på avdelningen. Det har vissa veckor känts svår att hinna med gruppen på förmiddagen samtidigt som det är viktigt att kunna dela upp barnen i mindre grupper för att kunna ge de den tid de behöver. Vi fortsätter med grupper som planerat. Vi har fått med det som står i matrisen förutom spel.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: