👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-01-15 09:37 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Förskola
Sagor är en betydelsefull del i barnens utveckling där barnen lär sig att lyssna på varandra, skapa förståelse i vad andra tycker och skapa en självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Vi kommer att nyttja barnens intresse av sagor i deras lärande.

Innehåll

I och med att barnen har visat ett stort intresse för sagor väljer vi att ha det som tema. Inom temat kommer språk, matematik och fantasi att lyftas. Vi kommer att arbeta vidare med olika klassiska sagor som t.ex. Bockarna bruse, Sagan om den lilla gumman och Guldlock.

Sagor är skapade på ett sätt som gör att barnen lätt kan förstå och lära sig sagor utantill för att sedan återberätta dem. Genom att barnen kan återberätta sagor skapar det en tillit och självkänsla till en själv. 

Målet med temat är att barnen ska få känna självkänsla och tillit till sin egna förmåga genom att återberätta och förstå sagor. Vi vill förmedla att barnen kan mer än vad de tror. Även att barnen ska få känna en gemenskap och delaktighet till temat genom ett gemensamt intresse.

Inom detta tema kommer vi att använda oss av lärvännerna och digitalisering.

Exempel på aktiviteter är:

 • Rör-Else - Sagoyoga, dramatisering, estetik (dans, sjunga, lyssna på sagor/vila)
 • Alfa-Beta - Uppmärksamma bokstäver i böcker, förståelse av berättelse och kunna återskapa en saga. Språkutveckling.
 • Räkne-Reza - Matematiska sagor, räkneramsor.
 • Ute-Ugo - Dramatisering av sagor ute. T.ex bokarna bruse vid en bro etc.
 • Krea-Tiva - Återskapa sagor med hjälp av barnens kreativitet i ateljén.
 • Lek-Levi - Leka olika lekar och gestikulera sagor.
 • Hjärtrud - Barnen kommer att få utveckla sin lyhördhet och att lyssna på varandra. Turtagning, visa intresse mot andra som en själv vill bli bemött. 
 • Digitalisering - Filma sagor i greenscreen/ Imotion. Vi kommer att använda oss av Polyglutt där vi kan läsa sagor och prata om dem. Där kan vi även lyssna på sagor på olika språk, välja om en pedagog eller barn ska läsa sagan eller lyssna när en inspelad berättarröst läser sagan. 

Reflektion kommer att ske kontinuerligt tillsammans med barnen. Det kommer att ske under samlingar men även under aktiviteters gång. Vi kommer att använda oss av vår smartboard under temats gång där vi kan återskapa aktiviteter genom foton och film.

 

I temat kommer vi att fokusera extra på dessa läroplansmål:

"Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,"

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,"

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18