👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur får vi ett frö att gro?

Skapad 2021-01-15 09:35 i Skebo förskola Norrtälje
Förskola
Vad behövs för att få frön att gro? Kan vad som helst växa? Och hur får vi gemenskapen i gruppen att gro än mer? Dessa frågor hoppas vi att få svar på under vårens fördjupande projekt. Vi kommer arbeta med naturvetenskap/hållbarhet på ett enkelt och lustfyllt sätt, där barnen kommer få hjälpas åt och prova på odling i olika former. Vi kommer utforska naturen och ta del av när den vaknar och börjar gro.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Generativ fråga: 

Hur får vi ett frö att gro?

Syfte: 

-Syftet är att på ett enkelt sätt låta barnen vara delaktiga och utforska kring naturens kretslopp. Vi vill ge dem möjlighet att förstå att det lilla gör stor skillnad. 

-Syftet är att tidigt ge barnen en lustfylld relation till naturen och vara rädd om den.

-Syftet är att barnen ska ges rika möjligheter att skapa hållbara, positiva relationer till varandra.

Mål ur Lpfö 18:

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, naturen och samhälle påverkar varandra. 

-Förskolan ska ge varje barn förmåga att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Barnens intressen, initiativ och behov:

Då det är yngre barn på avdelningen har vi ännu inte sett några tydliga intressen kring kretslopp hos barngruppen. Vi ser därför att vi pedagoger har ett ansvar att på ett spännande och lustfyllt sätt väcka deras intresse och nyfikenhet i ämnet. Barnen visar dock ett stort intresse på att skapa relationer och vara rädda om varandra i gruppen. Detta intresse vill vi utveckla och bygga vidare på.

Specifika mål

Förståelse:

-Förstå att det man sår, växer och sedan kan skördas..

-Förstå att man genom att hjälpa varandra skapar gemenskap i gruppen.

Förmågor:

-Förmåga att själva så och skörda.

-Förmåga att hjälpa varandra.

Begrepp:

Vi pedagoger ska regelbundet använda begrepp såsom hjälpa, tillsammans, kompis, stopp, kompost, växa

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi pedagoger ska ha ett scaffoldingstöttande förhållningssätt där vi stöttar barnen i deras proximalautvecklingszon. Vi ska vara lyssnade, medforskande och intresserade av barnens tankar och åsikter. Tillsammans ska vi uppleva och utforska i projektet. 

Vetenskaplig grund:

Vi har valt att inta ett sociokulturellt perspektiv där vi utgår från att lärande sker i sociala sammanhang och i ett interagerande med omvärlden. (Vygotskij)

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

I dagsläget upplever vi att de kunskaper vi har i ämnet räcker men om behov uppstår söker vi kunskap i litteratur eller via internet.

2. UTVÄRDERING

Kriterier: 

Vi anser att målet kring barnens kunskap om kretslopp är nått då alla barn fått vara delaktiga i odlingsprocessen och själva fått så, tittat när det växer samt skördat.

Vi anser att målet kring barns omvårdnad om varandra är nått då majoriteten av barnen erbjuder sina kompisar hjälp med visst stöd från en pedagog.

Utvärderingssätt:

Uppföljning och utvärdering sker regelbundet under pedagogernas reflektion 

3. AKTIVITETSPLAN

Aktiviteter:

Vi börjar med att introducera en handdocka, Igelkott, under en samling. Igelkotten knackar på dörren och vill vara med på samlingen. Igelkotten vill vara med och sjunga tillsammans med barnen. Någon dag har Igelkotten med sig en fröpåse och undrar om barnen vet vad det är...

Formativ uppföljning:

Vi följer upp regelbundet under pedagogernas reflektion.

Lärmiljö:

Vi har tänkt att erbjuda barnen en miljö där de i ett mindre sammanhang kan utforska, leka och lära. Vi ska forma små mötesplatser där barnen i lugn och ro ges möjlighet att i sin egen takt utforska. Det kan vara en mindre bygghörna, plats för skapande, sagohörna och en plats för utforskande av bokstäver och skrivande men också plats för rollek.