Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och motorik

Skapad 2021-01-15 09:53 i Domsagans förskola Esdr förskola AB
Förskola

Innehåll

Under vårterminen 2021 kommer vi att ha språk och motorik som ett paraply över verksamheten. 

Vi kommer under terminen att ha smågrupper under 3 av veckans 5 dagar. 

 

Veckoschema för larven vårtermin 2021

Måndag: Grupper
Tisdag: Grupper
Onsdag: Sagopedagogik 
Torsdag: Grupper 
Fredag: Hela huset samlas

Barngruppen

Barngruppen består av 1 st barn född 2017, 8 st barn födda 2018, 1 st barn född 2019, 1 st barn född 2020. 

Vi kommer att dela in barnen i behovsadekvata grupper. 

 

Mål och syfte

Valet av dela in barngruppen i tre mindre grupper är medvetet val utifrån förra terminens arbete. I varje grupp finns 4 barn från och med mars. 

Syftet med att ha mindre grupper är att få bättre återkoppling i gruppen på vad vi har gjort samt utveckla nya intresse och skapa nya relationer. 

Emmas grupp: 

Syfte: För att hitta en bra balans i gruppen och att kunna stötta barnen i deras utveckling och lärande. 
Mål:

2.1 Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 
- Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
- Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
- Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

 

Sandras grupp: 

Syfte: Mindre barngrupp oftare för att få bättre återkoppling i barngruppen på vad vi gjort samt utveckla nya intresse och skapa nya relationer.

Mål

2.1 Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
- självständighet och tillit till sin egen förmåga.
-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta,uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

2.3 Barns inflytande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Lindas grupp: 

Syfte: För att skapa trygghet hos individen i gruppen jobbar vi mycket med omsorg, utveckling och lärande som en helhet.

Mål: 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande
- Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

-  nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

- Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

- Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

- Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

 

Genomförande

Vi kommer att använda oss av olika metoder i genomförandet av vår planerade verksamhet.

 

 

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske till största delen här på Unikum med bilder och lärloggar, genom våra iPads. 

Uppföljning

För pedagoger: Snabb uppföljning en gång i veckan hur det går och djupare genomgång en gång i månaden.

 

Med barn: Genom att dagligen kommunicera med barnen vad som har hänt och vad som kommer att hända. Leder det till att vi ser vad och hur barnen har tagit sig an verksamheten. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: