👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 6

Skapad 2021-01-15 09:59 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6
Värdegrundsarbete

Innehåll

Mål för ämnesområdet

 • Välja och skissa upp ett motiv i blyerts
 • Utnyttja hela ytan
 • Dela in bilden i fyra delar med linjal
 • Ljus och skugga
 • Form, volym och jämna övergångar
 • Blyerts
 • Färgpennor
 • Akvarellfärgpennor
 • Vattenfärg
 • typsnitt
 • Budskap
 • Värdegrundsord
 • Texta
 • Skriva analys

Tidsplan

Vecka 2-7

 

Centrala begrepp

Motiv, skiss, blyerts, HB, 2B, 4B, 6B, tryck med pennan, färgpennor, akvarellfärgpennor, vattenfärg, pensel, blanda färg, typsnitt, skrivstil, blockbokstäver, 3D-bokstäver, färg, form, volym, övergångar, yta, ljus, skugga, miljö, budskap, värdegrundsord, linjal, analys, koppla, erfarenhet, omvärld, fantasi, slutprodukt

 

Arbetssätt

Du kommer att börja med att skissa på ett A4-papper. Du ska göra ett motiv, exempelvis en figur, en sak eller ett djur. I bakgrunden av din bild ska du förmedla ett budskap kopplat till skolans värdegrundsord, exempelvis med bilder, text eller skyltar. Visa upp din skiss till din lärare innan du börjar med din slutprodukt. Börja med att du ritar upp ditt motiv löst med blyertspenna, ifall du behöver göra ändringar. Tänk på att använd hela ytan och tänk på att du kan beskära motivet

När du har skissat upp din bild ska du ta en linjal och dela in din bild i fyra delar, tänk på att någon del av motivet ska finnas med i alla delarna, de fyra delarna ska vara ungefär lika stora. Gör samma sak på din skiss och där skriver du ut vilken del som ska göras med blyertspennor, färgpennor, akvarellfärgpennor och vattenfärg. I del 1 kommer du att jobba med blyertspennor, del 2 med färgpennor, del 3 med akvarellfärgpennor och del 4 med vattenfärg. I alla delarna ska du tänka på var ljuset kommer ifrån i bilden och jobba med att få fram form, volym och jämna övergångar.

Slutligen ska du skriva en analys av ditt arbete.

 

 

Bedömning

 • Slutprodukt
 • Er teknik, hur ni använder verktyg och material
 • Er arbetsprocess
 • Era handlingsalternativ som leder arbetet framåt
 • Hur ni får fram form och volym.
 • Hur ni har arbetat med typsnitt
 • Er analys av arbetet