👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamlingar - Före Bornholmsmodellen

Skapad 2021-01-15 10:28 i Upptäckarna ULNA Förskolor
Före Bornholmsmodellen
Förskola
Vi arbetar med materialet "Före Bornholmsmodellen -språklekar i förskolan". Barnen går på upptäcktsfärd i språket genom att lyssna till ord, finna glädjen i språket tillsammans med andra och uppmärksamma språkets skaparkraft och kommunikativa potential!

Innehåll

Pedagogisk Planering

Grupp Skogsknoppar/ Skogsfrön

 

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. ( Lpfö 98 reviderad 2018)

Syfte:

Utveckla sitt ordförråd, med ramsor, rim, känna glädje för språket, kunna återberätta

 

Metod – För att uppnå målet? Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen? Med vilka frågor, vilket material?

Vi använder oss av materialet "Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan", där barnen utmanas i språksamlingar som är anpassade för barnens ålder. 

Vi använder oss av boken om Babblarna och figurerna.

Vi varierar varje undervisningstillfälle mellan upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning. Vi lägger vikten på upprepning och koncentrerar oss på två utvalda böcker.  

I det skapande arbetet återkopplar vi till att skapa något kring Babblarna. 

 

Dokumentation - (observationer, mobil, iPad, film, text)

Materialet kommer finnas tillgängligt för barnen så de själva eller tillsammans kan sitta och återkoppla språksamlingen.  

  

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18