Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Workshop vt 2021 Kompisböckerna som utgångspunkt för undervisning.

Skapad 2021-01-15 10:39 i Stora Skedvi förskola Säter
Förskola
Att arbeta med boken i vår vardag. Vi belyser situationer där man får vänta på sin tur. Språket är en viktig del att samtala och reflektera tillsammans med barnen.

Innehåll

Mall Planering HT 2020/2021

Beskrivning av projektet:

I vår grupp märkte vi före jul att många av barnen hade svårt att kunna ta in instruktioner/hålla fokus till en aktivitet av pedagoger och även att vänta på sin tur.

Vi avser att använda boken i alla sammanhang från aktiviteter till konflikter, rutinsituationer mm. Den kommer att finnas till hands var vi än går. Vi ska efterlysa gosedjuren som tillhör boken för att kunna använda som förtydligande och kunna använda drama. Även de stora planscherna med aktiviteter kopplat till boken.

Syfte:

För att stärka barnet till en självständig individ med social kompetens. Och lägga grunden för hela livet. Vi väljer att fortsätta med boken ” Vänta på din tur” som vi introducerade när vi uppmärksammat vad barnen behöver just nu.

 

På fredagar har vi som mål att lägga ut i lärloggen och synliggöra vårat bokprojekt för vårdnadshavarna så att de kan reflektera tillsammans med sina barn hemma och på så vis stärker vi vårat samarbete med vårdnadshavarna och de blir mer delaktiga i sina barns vardag och barnen får en till möjlighet att berätta utifrån bilder för sina föräldrar.

 

Aktivitet:

Vi kommer att starta upp genom att ta upp bilderna från när vi introducerade boken första gången genom våra digitala verktyg på avdelningen, reflektera tillsammans med barnen för att se hur vi ska gå vidare.

 

Uppföljning:

Strukturen och läroplansmålen kommer vi att väva in i vårt bokprojekt. Det ska naturligtvis genomsyra våran verksamhet och vårat uppdrag som pedagoger. Använda observationer och vår projektvägg. I reflektion!

 

 

Tvärgruppen Pia, Maria, Åsa & trollungarna

 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: