👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3 bildplanering läsår vt-21

Skapad 2021-01-15 10:50 i Eklandaskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 1 – 3
Under läsåret ska vi inspireras av konst från olika tider och kulturer, se på och prata om egen och andras konst, teckna, måla, skulptera, göra collage och utvärdera vad vi gjort och lärt oss.

Innehåll

Tidsperiod

vt - 2021

Syfte:

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Centralt innehåll: 

Bildframställning

Förmågor att utgå ifrån:

 

Så här kommer vi att arbeta:

Bildlektionerna inleds med bildvisning. Vi ser på konstverk från olika tider och kulturer. Vi diskuterar och inspireras. Sedan blir det instruktioner och praktiskt arbete. Lektionen avslutas med att vi dokumenterar och reflekterar över vad vi gjort och lärt oss.

 

vårens planering: 

 

- collage (skapa en gubbe av fruktbilder)

-  Förstora (Musse Pigg i dubbel storlek)

-  Olika tekniker i samma målning (pastell, vattenfärg, linjer, former)

-  lerfigurer (skulptur)

-  Vapensköld (teckning, målning, bildkomposition, berätta något)

-   bakom mina solglasögon (berätta genom bild)

-  Din hand  (teckning)

-  Canvastavla  (akrylmålning)

-  Perspektiv (teckning, akvarell)

-  bilder som förmedlar budskap (grafitti)

-  Veckans konstnär (bilders budskap, konsthistoria)

-  Utvärdering av eget arbete

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning (matris)