Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering av Projekt Upp och ner.

Skapad 2021-01-15 11:07 i Termiten Mariestad
Förskola
Barnen på Myggan är intresserade av höjder. Klättra upp och åka ner, bygga och rasa.

Innehåll

Var är vi?

Vi har sett att barnen är intresserade av nivåskillnader och höjder på olika sätt. De är även intresserade av att bygga med olika material som finns i vår miljö inne på Myggan, på gården och i vår närmiljö.

Vart ska vi?

Vi vill utmana barnen i deras utforskande av nivåskillnader och av att bygga med olika material.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att samarbeta och samspela. Vi vill att de ska utforska våra miljöer på ett nyfiket sätt.

Vi vill skapa en en miljö som främjar hållbara relationer mellan barn och pedagoger.

Vi vill att barnen ska vågar prova på nya saker och tro på sig själva.

 

Hur gör vi?

Vi delar barnen i tre grupper. I grupperna arbetar vi med samma inriktning för att få en kontinuitet i innehållet.

Sammansättningen av grupperna är olika från varje tillfälle, då vi vill att barnen ska får möjlighet att skapa relationer med alla barn på avdelningen. På så sätt skapar vi hållbara relationer mellan barn-barn och barn-pedagoger.

I skogen och i vår närmiljö utforskar vi höjdskillnader genom att barnen får klättra upp och åka ner för olika höjder ex stenar, kullar. Leta efter höga och låga saker och jämför dem med barnens egen kropp och med andra saker.

I projektgruppen använder vi oss av olika sorters material som vi bygger med. Vi är i ateljén och utforskar färger och olika tekniker att måla med. Vi vill ge barnen en relation till material, vad bjuder det in till?, hur man använder olika sorts material.

I språkgruppen fokuserar vi på sagor, sånger, rim och ramsor. Vi samtalar med barnen om olika begrepp, deras egna och kompisarnas namn. Vi bygger och staplar med olika sorters material så som magnetkuber, lådor, kartonger, klotsar.

Vi dokumenterar genom bilder, text och filmer. Vi ger tillbaka till barnen genom att visa bilder på storbild, skärmar ,utskrifter och genom samtal med barnen om bilderna.

Det är alla pedagoger på avdelningen som har ansvar för planering och dokumentation.

Stödfrågor för veckoreflektion

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad väljer vi att stanna upp vid?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

MÅL 1: Skapa en hållbar organisation som främjar barns utveckling och lärande.

 

På vilka sätt stödjer vår organisation barnens utveckling och lärande? 

Vad har vi sett att organisationen har lett till för utveckling och lärande hos barnen?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vad behöver vi utveckla/förändra för att sträva mot målet?

 

 

MÅL 2: Förbättra vår gemensamma strategi för hur vi pedagoger skapar förutsättningar för hållbar lek, lärande och relationer.

 

På vilka sätt har vi förbättrat vår gemensamma strategi?

Har vi lyckats skapa förutsättningar för hållbar lek, lärande och relationer?

Om ja, på vilka sätt?

Om nej, hur kan vi göra istället för att sträva mot målet?

 

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: