👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul-labyrintspel

Skapad 2021-01-15 11:23 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du har säkert spelat på ett sådant här kulspel tidigare. Nu får du vara med i en grupp och tillverka ett spel. Kul va? Jag ser fram emot att få spela ert spel!

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

I denna uppgift ska ni tillverka ett labyrintspel. En kula ska ta sig förbi olika hinder och poängnivåer. Ni kommer att ha tillgång till kartong och limpistoler. Om det är något annat material som ni önskar så säg till mig.

Lektion 1:

Gör en skiss i skala 1:1 över hur spelet ska se ut.

Skriv en lista på material som ni behöver.

 

Lektion 2:

Börja bygga, fördela arbetet i gruppen så att ni kan arbeta effektivt.

Vilken design ska ni ha på spelet?

Har ni stött på några problem? Hur kan ni lösa dessa till nästa gång?

 

Lektion 3:

Bygg vidare!

Vilken design ska ni ha på spelet?

Har ni stött på några problem? Hur kan ni lösa dessa till nästa gång?

 

Lektion 4:

Bygg vidare och gör klart spelet

 

Lektion 5:

Gör sista finjusteringarna.

Testa varandras spel! 

 

MÅL/TARGET

Vad ska eleverna kunna när kursen är slut? (Du kan nivåbeskriva i matrisform nedan, så var kortfattad här.)

MATERIAL/RESOURCES

Länkar mm

BEDÖMNING/ASSESSMENT

 • Spelets design
 • Att använda materialet på ett ändamålsenligt sätt (tex hushåll med det material ni har, är tejp den bästa lösningen?)
 • Hur ni testar och omprövar olika ideér
 • Spelets utformning med olika hinder

Uppgifter

 • Teknik v.3

 • Utvärdering kul-labyrintspel

 • Recension kulspel

 • Recension kul-spel

 • Kul-labyrintspel

 • Utvärdering kulspelslabytint

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Kul-labyrintspel

Rubrik 1

 • Tk  E 9   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1