Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knacka på

Skapad 2021-01-15 12:04 i Skogsgläntan Örebro
Förskola
Vi arbetar mot läroplansmål om teknik genom boken Knacka på

Innehåll

 

Nuläge

Vi har arbetat med boken Knacka på under början av vårterminen men då med fokus på språk och kommunikation samt barns delaktighet och inflytande. Nu byter vi fokus till naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och hälsa. Barnen visar fortsatt intresse för boken och dess innehåll. När vi tar på oss teknikglasögonen är boken full av teknik som finns i vardagen.

Syfte

Vi vill låta barnen undersöka och upptäcka teknik i vardagen. 

Metod/Process

 • använda oss av boken Knacka på - högläsning samt i lärmiljön
 • lära oss betydelsefulla ord som hör ihop med den teknik vi undersöker 
 • regelbundet ställa frågan "tänk om inte detta (hjälpmedel) fanns, hur skulle vi då ha gjort?" eller liknande  
 • hemläxa med översättning till modersmål
 • Konstruera bilar och dörrar, lära känna tekniken 
 • Anpassa undervisningen, TAKK, bildstöd, tidtagning

 

Delmål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 
 • Utveckling sker när barnen: frågar, pratar, pekar, visar med kroppen, undersöker, leker, deltar, utövar sitt inflytande, skapar,  
 •  
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
 • Utveckling sker när barnen: provar, använder hjälpmedel, undersöker, tittar, trycker på knappar, säger titta och pekar på något, stänger och öppnar saker som dragkedjor, kardborreband, knappar, bygger lego, bygger med klossar, skapar, 
 •  
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Utveckling sker när barnen: bygger, skapar, testar något nytt
 •  
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.
 • Utveckling sker när barnen: funderar på de frågor vi ställer, tex "Hur skulle vi ha delat äpplet utan en kniv?" eller "Hur tror ni man vispade grädden innan vispen fanns?" 

Dokumentation

Vi kommer under projektets gång dokumentera i Unikum. Dokumentation kommer även att sättas upp på avdelningens väggar för att barnen själva ska kunna samtala med varandra om vad vi gör och vad vi gjort.

Utvärdering/Analys

Vi kommer att utvärdera under projektets gång med vårt reflektionsprotokoll som underlag. Vi kommer även att vid projektet slut utvärdera samt analysera enligt mallen i det gemensamma årshjulet för Vivalla förskoleområde.  

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: