👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning vt-2021

Skapad 2021-01-15 12:10 i 045011 Förskolan Trollflöjten Stockholm Hässelby-Vällingby
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.
Förskola
Planering för en genomtänkt och välplanerad inskolning. Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Innehåll

MÅL

Avdelningens mål

 • Få barnet att känna sig trygga med pedagoger och barngruppen
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan
 • Att de lär sig våra rutiner och känner sig trygga i dem
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att alla ska känna samhörighet.
 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna

   

Vi strävar efter att få

 • En trygg barngrupp där barnen känner sig sedda och hörda.
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolan verksamhet,mål och pedagoger.

METOD - GENOMFÖRANDE

Aktiviteter för att nå målen

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till pedagogerna.
 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Dela upp barnen och även ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom få en naturlig kontakt mellan nya barnen och de befintliga barnen.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.
 •  Vi ger enkla instruktioner (anpassad efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar gruppens utveckling mot målet:

 • Observation
 • Viss dokumentation i form av foto till inskolningssamtal (bara positiva bilder som visar framsteg)
 • Reflektion i arbetslaget
 • Daglig dialog med föräldrarna.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Hur ser vi att målet är nått?

 • Vi strävar efter nöjda föräldrar vid inskolningssamtalet med föräldrar efter färdig inskolning.
 • Vi strävar efter att vi i november 2020 ser att barnen är glada när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek.

 

 

Koppling till läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18