Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGENG06:Captain Fantastic

Skapad 2021-01-15 12:15 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
In the American film Captain Fantastic (2016), Leslie and Ben Cash have chosen to raise their children in the wilderness, far away from capitalism and a modern American life. This of course raises a number of interesting questions to discuss.

Innehåll

Is it possible to live completely outside the boundaries of a modern society?
In the American film Captain Fantastic (2016), Leslie and Ben Cash have chosen to raise their children in the wilderness, far away from capitalism and a modern American life. This of course raises a number of  interesting questions to discuss. For example;

 

Individualism v conformity 

The importance of role models                    

Whether capitalism is good or evil 

Schooling

 

The aim for this project is to reflect and discuss using both writing and speaking skills in a more formal and advanced setting. 

 

v .4

Watch the film Captain Fantastic

v .5

Written Exam: Captain Fantastic

v. 6

Oral Exam: Captain FantasticKopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
    Eng  -
  • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
    Eng  -

Matriser

Eng
Diskuterande uppsats Captain Fantastic

F
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll
Argumenterande/Diskuterande Källhantering/referatmarkörer
Eleven uttrycker sig inte tydligt kring filmens innehåll och använder sig inte av tekniker för att skilja på egna och andras åsikter.
Eleven uttrycker sin åsikt och diskuterar översiktligt Eleven diskuterar kring någon företeelse från filmen. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Uppfyller all krav för E men ej för C
Eleven tar ställning och diskussionen är fyllig och fungerande Det som eleven presenterar från filmen är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Uppfyller all krav för C men ej för A
Diskussionen är nyanserad och ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till teman i filmen Captain Fantastic Diskussionen blir därmed som helhet effektiv och välgrundad
Disposition och sammanhang
Textbindning Styckeindelning, Omfång
Texten är inte tillräckligt sammanhängande och begriplig. Omfånget är inte anpassat och texten är för kort
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Uppfyller all krav för E men ej för C
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Uppfyller all krav för C men ej för A
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: – god balans mellan olika delar – effektiv inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är korrekt markerad.
Språk och stil
Språkriktighet Variation Situationsanpassning: Formellt språk
Ej tillräckligt korrekt grammatik/vokabular/skrivregler Ej tillräcklig språklig variation Ej fungerande sambandsord
Relativt korrekt grammatik/vokabulär/skrivregler Relativt god språklig variation och flyt Relativt god användning av enkla sambandsord
Uppfyller all krav för E men ej för C
Relativt god säkerhet i grammatik/vokabulär/skrivregler God språklig variation, tydlighet och och gott flyt Avancerade sambandsord används i stor utsträckning på ett naturligt och ledigt sätt
Uppfyller all krav för C men ej för A
Visar säkerhet i grammatik/vokabulär och skrivregler Varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat Förmågan att använda sambandsord och länkning visas på ett naturligt och ledigt sätt och är väl anpassat för att förtydliga och strukturera budskapet

Eng
Oral presentation Eng 6

Ej visat/Mer krävs
E
D
C
B
A
Formulering
Ej hållit presentation eller presentationen var för kort eller eleven läste innantill
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: