👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen och hjärnan

Skapad 2021-01-15 12:33 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Vi kommer under våren att arbeta med människokroppen. Hur fungerar allt egentligen? För att skapa en förståelse över hur det funkar kommer vi börja med att lära oss om våra sinnen och om hjärnan som styr allt. Vi kommer även gå in på vad vi behöver göra för att vår kropp ska må bra och vad som kan påverka vår hälsa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet kring hälsa är att du ska utveckla förmågan att

 • Beskriva hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Beskriva några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Hur våra sinnesorgan fungerar och vilken roll hjärnan har.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • Samtala kring hur vår hälsa kan påverkas 
 • Beskriva hur du kan hjälpa din kropp må bra och vad som kan påverka din hälsa
 • Beskriva olika näringsämnen och betydelsen för vår kropp.
 • Beskriva våra olika sinnen och hjärnans uppdrag

Hur ska det bedömas:

 • fortlöpande under lektionstid
 • kunna redovisa och diskutera sina kunskaper i grupp 
 • i skriftlig form 
 • i skapandet av en egen presentation

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Samtala i grupper och i helklass
 • Läsa, söka och skriva fakta 
 • Se filmer
 • skapa en presentation om olika näringsämnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6