👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet är fint trots alltزندگی در هر حال زیباست

Skapad 2021-01-15 12:52 i Modersmålsenheten Österåker
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna diskuterar om sina oro, och vad som saknas under nuvarande pandemin. Vi läser tillhörande nyheter, tidnings artiklar på svenska och modersmålet och översätter.

Innehåll

Livet går vidare trots allt , när pandemin har brutit vårt normala liv nu kan vi uppskattar  vad vi har missat under den tiden. 

Det finns altid en väg för oss att hitta nån anledning för glädje och motivation. 

Tänk på det ! Stå upp och leva livet med en ny kraft , det är det som vi ska fokusera på !Diskutera om olika momenten som vi kan skapa glädje

Gör om dina drömmar till mål. Du kanske länge har tänkt på saker du verkligen skulle vilja göra men viftat bort dem  att genomföra under pandemin. 

Spara och tänk efter. Som en del i att nå ditt mål måste du ändra livsstil. ...

Vad är viktigast för dig? ...

Det finns hopp men hur den kan 

همه گیری ویروس کرونا بهرحال بر زندگی همه افراد در همه جهان تاثیر گذاشت .نگرانی هایی که هر کدام از ما تجربه کردیم، تعدادی از ما ممکن است یکی از نزدیکان یا اقوام خود را بر اثر این بیماری از دست داده باشند. ما در این دوره با هم درباره این تجربیات با هم صحبت خواهیم کرد. زندگی بهرحال ادامه دارد و ما چگونه می توانیم خود را طوری با شرایط انطباق دهیم که بتوانیم علیرغم تمام فراز و نشیب ها نشاط و امید خود را حفظ کنیم.آیا محدودیت های دوران همه گیری باعث شد که قدر بعضی چیزهای ساده در زندگیمان را بیشتر بدانیم ؟ آیا دنبال کردن اخبار مربوط به تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از این بیماری می تواند اثر منفی بر روحیه ما بگذارد؟ انسان می تواند در همه حال بهانه هایی برای شاد بودن پیدا کند و امید و انگیزه خود را حفظ کند، آیا با این موضوع موافق هستید ؟ راههای شاد بودن ، ناامید نشدن و ایجاد انگیزه در زندگی از نظر شما چیست؟

 

 

1. Missat mitt normala liv och skolgång.

2.Sakna mina vänner ( Att ha umgås med vänner påverkar våra psykiska hälsan)

https://www.1177.se/Vasternorrland/liv--halsa/psykisk-halsa/ensamhet-skadar-var-halsa/

3. förlorar någon närstående eller saknar någon (Att uppleva sorg i tånåren)

https://www.mediapoolen.se/handledningar/V6575.pdf

4. Skapa glädje trots allt.( eleverna kan komma fram med förslag hur de har hanterat pandemin och hur de kan skapa glädje i sitt liv)

https://www.youtube.com/watch?v=m2NQJDNZF6o

Uppgifter

 • Skriftlig inlämning Din upplevelsen under pandemin

 • Under pandemi ändrades våra resmöjligheter.

 • Vi unga måste förstå konsekvenserna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9