👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KONSTHISTORIA - MODERNISMEN

Skapad 2021-01-15 13:13 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Bild
I slutet av 1800 - talet ställde sig många konstnärer emot ett tidigare mer realistiskt och naturalistiskt synsätt på måleri. Nu ville man istället förändra och förbättra sin omgivning med hjälp av mänskliga upplevelser och fantasier. Du ska få en inblick i detta modernistiska synsättet med hjälp av våra kända konstnärer och deras verk.

Innehåll

Mål

Du ska kunna;

  • skapa berättande och informativa bilder
  • använda tekniker, verktyg och material
  • kombinera former, färger och bildkompositioner
  • utveckla egna idéer
  • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framåt
  • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
  • se samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
  • tolka samtida och historiska händelse i omvärlden

Arbetets innehåll

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

INTRODUKTION - av arbetsuppgiften (läraren)
Du ska utifrån en inriktning du valt inom modernismen skapa en ny bild som visar din tanke och kunskap om just den konststilen du valt. Stilarna som du väljer mellan är:

Expressionism
Kubism
Surrealism

Du som elev ska;
1.  FORSKA - ANALYSERA
Fördjupa dina kunskaper om modernismen. Sök information om konststilen du valt.


2. PLANERA/SKISSA/TÄNKA
Låt fantasin flöda bortom gränserna.


3. SKAPA
Våga gå utanför dina egna gränser.
Börja måla i A3 format.
Välj tekniker, material och format som passar till vald konststil.

Planera redovisning.....4. PRESENTATION - Vi kommer sätta upp bilderna och ni kommer även muntligt presentera er bild med en motivation om varför den kan gå under den konstinriktningen du valt.


Exempel på Bedömning

Redovisning

Betygskriteriet E

Exempel (Detta är bara exempel på bedömning av slutprodukt inte process)

Du kan göra en berättande bild med ett enkelt bildspråk, delvis genomarbetad så budskapet går fram

Du kan använda olika tekniker, material och verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt

Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt

Du kan tolka historiska bilder och för då ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang

 

Betygskriteriet C

Exempel (Detta är bara exempel på bedömning av slutprodukt inte process)

Du kan göra en berättande bild med ett utvecklat bildspråk, relativt väl genomarbetad så budskapet går fram

Du kan använda olika tekniker, material och verktyg på ett relativt väl, varierat och  fungerande sätt

Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt

Du kan tolka historiska bilder och för då ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang

 

Betygskriteriet A

Exempel (Detta är bara exempel på bedömning av slutprodukt inte process)

Du kan göra en berättande bild med ett välutvecklat bildspråk,  väl genomarbetad så budskapet går fram

Du kan använda olika tekniker, material och verktyg på ett vä fungerandel, varierat och idérikt sätt

Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett  väl fungerande sätt

Du kan tolka historiska bilder och för då ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang

 

Reflektion i bildportfolio

Tänk igenom och svara på.

Vilken förmåga har du lyckats bäst med i detta arbete?

Varför gick just det så bra?

Kunde du gjort något annorlunda?

 

Matriser

Bl
Matris konsthistoria- Modernismen

Skapa och kommunicera med bilder.

E
C
A
Kommunikation
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, material och arbetssätt
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kreativitet, fantasi
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet delvis utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Undersöka, analysera och presentera bilder

E
C
A
Värdera bildkvalité och process
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Presentation av bilder
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Bildanalys
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.