Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övre plan Plommonlunden Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2021-01-15 13:22 i 123361 Förskolan Plommonlunden Stockholm Södermalm
Förskola
Vi fortsätter vårt arbete med hållbar framtid. Hur kan vi skapa en förståelse för hur växter djur och människor samverkar med varandra? Kan vi på förskolan väcka en nyfikenhet hos barnen för digitalisering och genom undervisning skapa möjligheter för eget utforskande kring en hållbar framtid.

Innehåll

 

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                                                      

Projektavstämning

 •  

VAD: (Innehåll) 

 • Vad –  har intresserat barnen och fått dem att utforska området vidare?

 • Vi upplever att barnen har varit nyfikna i sina projektgrupper. Varje tillfälle har väckt nya frågor hos barnen och där deras tankar och funderingar har drivit projektet vidare. Vi upplever på så sätt att barnens delaktighet och nyfikenhet har ökat då de själva har haft stort inflytande i sin undervisning. Vi pedagoger har därtill haft en extra viktig roll i att väcka ett intresse och en nyfikenhet hos barnen kring vårt tema. 
 •  
 • Vilka material har barnen använt sig av? 
 •  
 • I de båda grupperna har barnen fått utforska både med hjälp av naturmaterial, olika skapande tekniker, genom projicering och viss digitalisering med hjälp av ett webb-ägg. Genom vattenexperiment har barnen getts möjlighet till att få en förståelse för enkla fysikaliska fenomen. Utöver detta har de även fått utforska med hela kroppen genom längdhopp nere på Zinkens IP. Genom att erbjuda barnen ett aktivt utforskande på olika sätt ökar vi deras möjligheter till lärande. 

Vad har barnen fått nya kunskaper om, vad vill de mer veta, ta reda på?

 • I våra båda projektgrupper har en nyfikenhet kring vårt ansvar för natur och miljö vuxit fram. Barnen har fått upp en medvetenhet kring deras användande av vatten och el och även en förståelse för vårt ansvar att ta hand om naturen som är ekorrarnas hem. Vi kan se att barnen ofta påminner varandra vid vattenkranarna att inte slösa på vatten och att de aktivt är med och källsorterar tillsammans med våra sopsamlarmonster. 

Hittills i vårt projekt kring "Hållbar framtid" har vi haft två olika spår i gruppen vilka har varit Ekorrar och Vatten. För att ta projektet vidare och knyta ihop barnens intressen har vi valt att starta upp terminen med ett gemensamt fokus inom projektet där vi har möjlighet att knyta an till den nyfikenhet som finns kring bland annat källsortering och vårt gemensamma ansvar för en hållbar utveckling. För att väcka lusten och nyfikenheten till lärandet har barnen fått mötas kring ett okänt isägg. Vem har lagt isägget i naturen? Vad innehåller det? Barnens tankar för oss vidare.  

 • Vad mer ska barnen få möjlighet att utveckla, prova på och lära om?
 • Vi vill erbjuda barnen ett utökat utforskande kring digitalisering och programmering kopplat till vårt projekt. Vi vill även få in en ökad förståelse för hur vi kan använda oss av återbruk i vårt skapande. Vi kommer att arbeta med ägget som innehöll ett frö och låta barnen få följa processen med fröet. Barnen kommer att få utforska digitalitet i sitt arbete med ägget. 
 •  
 • VARFÖR (Syfte)
 • Varför – Vad är syftet, håller vi fortfarande kvar det?

 • Vi vill skapa en förståelse hos barnen för vår närmiljö, hur växter, djur och människor samverkar och hur vi påverkar naturen. Vi hoppas på att väcka en nyfikenhet hos barnen kring digitalisering. 

HUR (Tillvägagångssätt)

 • Vi har haft fasta dagar på veckoschemat för projektet där hela barngruppen är inräknad och en tydlig ansvarsfördelning mellan oss pedagoger. 
 • Vi har ett gemensamt rum inne på avdelningen för dokumentationen av vårt utforskande. Vi har även QR koder tillgängliga på staketet på gården så att vårdnadshavarna tillsammans med sina barn kan ta del av energiagenternas uppdrag. 

För att barnen skulle få möjlighet att undersöka materialet flera gånger lät vi Saltkristallerna stå framme så att alla hann se, lukta och känna. Vi besökte även Zinkensdamm IP vid ett flertal tillfällen för att barnen skulle få prova på att hoppa längdhopp flera gånger. Dokumentationen på avdelningen har givit barnen en möjlighet att återkoppla till projektet, mötas kring sina minnen och tankar och ta del av varandras grupper.

 • Hur har den pedagogiska lärmiljön berikat barnens utforskande? 

 • Då vi har vårt s.k byggrum som temarum har vi sett att den miljön som växer fram där inne inspirerar barnen i deras bygg och konstruktionslekar samt i rolleken som växer fram i byggandet. Barnen kan konstruera sina egna skogar till djuren och ekorrarna då vi har anpassat materialet och gjort det än mer inbjudande, tillgängligt, varierat och tydligt. 
 •  
 •  
 • VEM?
 • Vem/vilka – Vilka barn/pedagoger ska delta i undervisningen/aktiviteterna?

 • Alla barn ingår i projektet och deltar efter ålder och förmåga. Vi har delat in barngruppen i två projektgrupper och som denna termin kommer att utgå ifrån en gemensam planering. Röd grupp kommer även att ha en egen extra dag i veckan. 
 •  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: