👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud, ljus, luft och vatten

Skapad 2021-01-15 13:54 i Fajansskolan Falkenberg
Vi arbetar med kroppen. Vi lär oss om hjärnan, nervsystemet och våra sinnen samt går igenom kroppsdelarna. Vi kommer även att prata om vad vi behöver för att vår kropp ska må bra, ex sömn, kost och hygien.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att få lära oss mer om vad ljud, ljus, luft och vatten är. Vi kommer att kolla på film och genomföra olika experiment. Samtala och diskutera.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

- jämföra dina och andras resultat. 

- genomföra naturvetenskapliga undersökningar. tex experiment. 

- dokumentera dina undersökningar och resultat. 

- undersöka ljud, ljus, vatten och luft.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- läsa faktatexter,

- göra undersökningar och experiment,

- dokumentera, 

- se film,

- samtala och diskutera. 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- jämföra dina och andras resultat. 

- genomföra naturvetenskapliga undersökningar. tex experiment. 

- dokumentera dina undersökningar och resultat. 

- undersöka ljud, ljus, vatten och luft.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3