Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9D, vt2021, Världskrigen under 1900-talet, v 4

Skapad 2021-01-15 15:03 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Ett längre arbetsområde som handlar om de två världskrigen, tiden innan och tiden emellan dessa.
Grundskola 9 Historia
Fred - Krig, Demokrati - Diktatur, Mänskliga rättigheter - Nazism och rasism. Vi ska studera politiska händelser under 1900-talet, framförallt nazismen. Vi ska undersöka vad nazismen står för, hur nazisterna lyckas ta makten i Tyskland och vilka konsekvenser nazisternas 12 år vid makten fick. Efter detta arbetsområde ska du förhoppningsvis ha bra allmänkunskap om 1900-talets historia och på djupet inse vikten av att värna demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Vi kommer att ha genomgångar, läsa texter och kartor, studera några historiska källor, se kortare dokumentärfilmer, diskutera och se spelfilmen ”Schindlers list”.

Innehåll

Vad?

Genom att blicka bakåt i historien får vi en inblick i hur det kunde bli världskrig. Ni kommer få kunskap om hur världskrigen kunde bryta ut genom att lära er om orsakerna till krigsutbrotten, få kunskap om större händelser under och mellan krigen, och slutligen krigens konsekvenser för länder och människor. 

Hur?

Genom Powerpoint, filmklipp och bilder studerar vi om dessa stora händelser i vår historia. Vi kommer använda oss av So-rummet. Arbetsområdet kommer att delas upp i följande delområden:

 • Första världskrigets utbrott: orsaker, utvecklingslinje och konsekvenser.
 • Mellankrigstiden: politiska spänningar, utvecklingslinje och konsekvenser.
 • Förintelsen: Orsak, händelseförlopp och konsekvenser. 
 • Andra världskrigets utbrott: orsaker, utvecklingslinje och konsekvenser. (Ej till provet, vi går endast igenom detta)

Varför?

Arbetsområdet kommer att ge er en historisk referensram för att utveckla er förståelse för sambandet mellan dåtid - nu - framtid.

 

Bedömning

Underlag för min bedömning kommer att ske utifrån:

 • Hur väl underbyggda resonemang du kan föra om orsaker till och konsekvenser av händelserna före, under, mellan och efter världskrigen.
 • Att du kan förklara hur människors villkor och förändringar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hur väl underbyggda resonemang du kan föra om hur historia har använts i några olika sammanhang och för olika syften.
 • Hur väl du kan använda dig av begreppen i diskussioner och resonemang.

Bedömning:

Prov på fredag.

Det här ska du ha koll på till provet: 

 1. Orsaker, utvecklingsförlopp och konsekvenser av första världskriget. 
 2. Mellankrigstiden: Varför och hur Hitler och hans parti tar makten i Tyskland samt dess konsekvenser. 
 3. Förintelsen: Varför, hur och konsekvenser.
 4. Begrepp: Quizlet: https://quizlet.com/join/5bKpT5ByW?i=8spvv&x=1rqt

 

Källor: 

Text+frågor+begrepp:

So:rummet

1. "Första världskriget"

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/forsta-varldskriget

2. " Mellankrigstiden-Från demokrati till diktatur

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/mellankrigstiden-fran-demokrati-till-diktatur

3. " Mellan två världskrig 1918-1939"

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/mellankrigstiden-fran-demokrati-till-diktatur

4. "Judeförföljelserna och förintelsen"

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/judeforfoljelserna-och-forintelsen

5. "Andra världskriget"

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/andra-varldskriget

 

Inspelade genomgångar från Youtube:

Första världskriget: 

https://youtu.be/O8gHhhMbPWE

Mellankrigstiden: 

https://youtu.be/xsvhl5bn1m8

Förintelsen:

https://youtu.be/lJnj3FbViZw

Andra världskriget: 

https://youtu.be/TngfhIJsLN8

WW1-overSimplified (del 1 och 2)

https://youtu.be/dHSQAEam2yc

https://youtu.be/Mun1dKkc_As

 

Hitler:

https://youtu.be/ATlila3e9dM

https://youtu.be/Dd1JUTA7Ijc

 

WW2:

https://youtu.be/_uk_6vfqwTA

https://youtu.be/fo2Rb9h788s

 

Dokumentärer:

SVT: Hitlers uppgång och fall (2 delar)

https://www.svtplay.se/varldens-undergang-hitlers-uppgang-och-fall

 

Powerpoints på nätet: 

Första världskriget:

https://www.slideshare.net/ninalindquist/frsta-vrldskriget-bra

Mellankrigstiden:

https://www.slideshare.net/cissi29/mellankrigstiden-26936873?qid=06d0ca19-3082-4466-9764-405216110b78&v=&b=&from_search=5

Förintelsen:

https://www.slideshare.net/cissi29/mellankrigstiden-26936873?qid=06d0ca19-3082-4466-9764-405216110b78&v=&b=&from_search=5

https://www.slideshare.net/EmelieHolmquist/andra-vrldskriget-frintelsen?qid=baa9f24c-1147-429e-aca7-369539c45aaf&v=&b=&from_search=2

 

Andra världskriget:

https://www.slideshare.net/JanneJJI/andra-vrldskriget-12649833?qid=c5581c02-4b23-4332-8835-e6d6409fe3ba&v=&b=&from_search=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
,
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: