👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Safari 2B

Skapad 2021-01-15 16:06 i Tjärnaängskolan Borlänge
Matte Safari 2B
Grundskola 2 Matematik
Behandlar kapitel 6-10 i matematikboken MatteDirekt Safari 2B. Taluppfattning, addition och subtraktion inom området 0-500 samt multiplkationstabellerna 5 och 10 och ytterligare taluppfattning inom talområdet 500-1000. Tematiska delar som tas upp är almanackan, klockan, vikt, temperatur samt enheter och former.

Innehåll

Arbetssätt

Efter muntliga genomgångar i helklass eller grupp, arbetar vi med bok 2B kapitel 6-10. En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra och från andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid mattegenomgångar och diskussioner. Alla arbetar först med grundkursen för att sedan göra diagnoser vilken talar om hur eleven förstått kapitlet. Sedan bestäms om eleven ska arbeta med förstoringsglaset vilket betyder med uppgifter av samma slag eller om eleven ska arbeta med kikaren som är mer utmanande uppgifter inom samma område.
Tillsammans startar vi sedan arbetet med de tematiska delarna av boken.


Så här jobbar vi:
Gemensamma genomgångar
Arbete med grundkursen
Därefter diagnosen i kapitlet
Arbete med förstoringsglaset om du känner att du behöver träna mer
Arbete med kikaren om du vill ha mer utmaningar
Vi börjar arbetet med temasidorna tillsammans och arbetar sedan med uppgifterna

 

 

Matriser

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 6

Tal och Almanackan

Tal
Jag kan räkna 100 i taget upp till 500.
Jag kan räkna 10 i taget från 300 till 400.
Jag kan säga talen i ordning från 400 till 500.
Jag vet vilket tal som kommer efter t ex 379.
Jag vet vilket tal som kommer före t ex 300.
Jag vet hur talet 275 är uppbyggt.
Jag kan räkna ut 442-100.
Jag kan räkna ut 442+10.
Almanacka
Jag vet hur många dagar en viss månad har.
Jag vet hur många dagar det är på ett år.
Jag kan läsa och förstå en almanacka.
Jag kan skriva t ex fjortonde maj med siffror.

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 7

Addition och Klockan

Plus
Jag kan lägga till hundratal, som 185+100.
Jag kan lägga till tiotal, som 215+60.
Jag kan räkna ut 65+23.
Jag kan räkna ut 265+23.
Jag kan räkna ut 70+40.
Jag vet hur mycket 127+5 är.
Jag kan lösa en textuppgift med plus.
Klockan
Jag vet när klockan visar fem i två.
Jag vet när klockan visar fem över två.
Jag vet när klockan visar fem i halv tre.
Jag vet när klockan visar fem över halv tre.
Jag kan se på en klocka med sekundvisare att det gått 10 sekunder.

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 8

Subtraktion och Vikt

Subtraktion
Jag kan minska med hundratal, som 429-200.
Jag kan minska med tiotal, som 375-40.
Jag kan räkna ut 75-32.
Jag kan räkna ut 269-43.
Jag kan räkna ut 442-6.
Jag vet ur mycket 150-70 är.
Jag kan lösa en textuppgift med minus.
Vikt
Jag vet om en cykel vägen mer eller mindre än 1 kg.
Jag vet något som väger ungefär 1 hg.
Jag vet om en chokladkaka vägen 1 kg eller 1 hg.

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 9

Multiplikation och Temperatur

Multiplikation
Jag kan räkna fem i taget upp till 50.
Jag kan femmans tabell.
Jag kan tians tabell.
Jag kan läsa textuppgifter med gånger.
Jag vet vilket räknesätt jag ska använda.
Temperatur
Jag vet vad man kan mäta i grader.
Jag vet vilka saker man mäter temperatur med.
Jag kan läsa av en termometer.

Ma
MatteDirekt Safari 2B kapitel 10

Tal, Enheter och former

Tal
Jag kan räkna 100 i taget upp till 1000.
Jag kan räkna 10 i taget upp till 1000.
Jag kan räkna till 1000.
Jag kan räkna ut 539 + 200.
Jag kan räkna ut 945 - 300.
Enheter och Former
Jag vet vilka saker jag kan räkna längd med.
Jag kan rita något som rymmer mer än 1 liter.
Jag kan välja rätt enhet när jag väger en sak.
Jag kan titta på en bild av ett klossbygge och räkna ut hur många klossar som gått åt.