👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2021-01-15 17:25 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Grundsärskola 1 – 8 Estetisk verksamhet Musik
På musiken utforskar vi hur man kan uttrycka sig till musik och hur man kan uttryck sig med hjälp av röst och instrument.

Innehåll

Syfte:

Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang både genom att själv musicera och genom att lyssna till musik. Du ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur musik kan kombineras med andra uttrycksformer, samt om hur man kan samtala om musik då du får tillgång till ämnesspecifika begrepp, termer och symboler.

Mål:

- Du deltar i gemensam sång, spel och dans

- Du utforskar musikens byggstenar: rytm, tempo och melodier

Undervisning och arbetssätt:

På musiken kommer du att jobba med rytm på olika sätt. Du kommer också få möjlighet att utforska din röst.

 

Vi bedömer din förmåga att:

- Delta i lektionernas olika moment

- Medverka i och bidra till det vi gör på lektionerna

- På olika kommunicera kring ämnet 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  4-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
  Mu  4-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  4-6
 • Sång och spel i olika former.
  Mu  1-3
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-3
 • Hur några instrument låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanshang.
  Mu  1-3
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik.
  Mu  1-3