👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassifikation

Skapad 2021-01-15 21:28 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Nu är det dags att studera naturen. Vad är klassifikation? I det här arbetsområdet kommer eleverna att få arbeta med olika djur i närmiljön och hur de sorteras i fågel, däggdjur, kräldjur och groddjur .

Innehåll

Arbetsform 

Du kommer att få läsa fakta kunskap om några olika däggdjur, fåglar, fiskar, insekter och kräldjur. 

Du kommer att få titta på filmer om olika djur, fåglar, fiskar, insekter och kräldjur. 

Du kommer att få träna på att skriva en kort faktatext om ett däggdjur. 

Du kommer att få arbeta i olika arbetsblad. 

Du kommer att få söka fakta om de olika däggdjuren med hjälp Internet.

Du kommer att få genomföra fältstudier och observationer i närmiljö.

syfte

Känna till vad som kännetecknar ett däggdjur, olika fåglar, kräldjur och groddjur
Känna till djurens livscykler.
Känna till djurens anpassning till olika årstider.
Känna till vilka djur som går i ide.

Utvärdering 

Eleven utvärderar muntligt, skriftligt, med olika kreativa uppgifter och med hjälp av ipad.
Gemensam diskussion om temat.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
    NO  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
    NO   3