Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa åk 6 vt-21

Skapad 2021-01-16 16:30 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Två tredjedelar av jorden består av hav. Allt annat är land och uppdelat i sju världsdelar. Under en period ska vi läsa om Europa och du ska få en geografisk överblick över världsdelens regioner och länder. Du ska även få kännedom om Jordens naturresurser och vilka processer som påverkar våra villkor att leva på vår fina. planet.

Innehåll

Undervisning: Vi utgår från ämnets syfte och centrala innehåll. Vi ska lära oss 

 • om olika krafter som påverkar jordens yta,
 • om hur naturen ser ut i olika regioner,
 • om vilka naturresurser som finns och hur det påverkar hur människor lever, 
 • vad städer i Europa heter, var de ligger och vilka verksamheter som finns där,
 • hur fördelningen av Europas befolkning ser ut och
 • olika geografiska begrepp.

Arbetssätt: Vi utgår från läromedlet PULS Geografi. 

 • vi läser i läroboken,
 • tar reda på fakta från andra källor,
 • diskuterar och
 • ser på filmer som kopplas till ämnet.

Hur visar du dina kunskaper?

 •  Genom att vara aktiv, delta i samtal och ställa frågor.
 •  Skriftligt prov.

 

 

 

 

·        

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: