👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen formgivning till Lappteknik år 6

Skapad 2021-01-16 17:24 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Innehåll

Egen formgivning till Lappteknik år 6

Tidsperiod vt -2021

Sl

I den här uppgiften kommer vi att arbeta med lappteknik. I arbetsområdet kommer du att få utveckla din kreativitet när det gäller färg och form samt träna precision och noggrannhet. Tekniken är en övning i att hantera symaskinen men också ett sätt att lära sig om tygers egenskaper, sömnadsteknik och logiskt tänkande som kommer att ligga till grund för framtida arbeten i textilslöjd.

Uppdraget

Det ursprungliga syftet med lappteknik var att sy täcken genom att ta tillvara tygspill från gamla kläder och annan sömnad. Nu för tiden är det vanligt i heminredning, till nya kläder och annat.

Det du kommer att göra i lapptekniken kan bli olika produkter. Välj ett av dess:

 

Blockhusrutan-Kudde -Kasse

Egen hopsättning av rutor

 

Formgivning till lappteknik

1. Du ska forma ett pussel som ska bli tyglappar som ska sys ihop.

2. Vik ett skisspapper i 4 delar. Skissa fram fyra olika förslag.

3. Välj ut ett av dina förslag och rita upp ett noggrant pussel på A-3 papper.

4. Välj ut tyger som passar bra ihop. Tänk på kontraster.

5. Klipp ut en liten tygbit och limma fast en tygbit på varje pusselbit.

6. Skriv nummer på dina pusselbitar.

 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 

·      Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 

·      Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 

 

·      Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

·      Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

 

 

·      Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

 

·      Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

 

·      Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

 

 

·      Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

·      Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du har planerat och genomfört ditt arbete inom lappteknik.

Jag bedömer:

·      Väl utvecklat mönster

·      Väl utvecklad färgsättning

·      Väl utfört teknisk sömnad

·      Sömsmån

·      Pressning

·      Hörn

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Tittar på olika inspirationsmaterial i slöjdsalen

Kollar på klippet: https://www.youtube.com/watch?v=2EEHyalPyBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsmatris slöjd (år 4-6)

   

E

C

A

Idé och inspiration

(Planering och ritning).

Har ej ännu nått godkänd nivå.

Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Du kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Du kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som ELEVEN SJÄLV har sökt upp.

Tillvägagångssätt

(Val av lämpligt arbetssätt)

Har ej ännu nått godkänd nivå.

Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.

Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.

Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.

Under arbetets gång

(Kreativitet under arbetet)

Har ej ännu nått godkänd nivå.

Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som EFTER BEARBETNING leder framåt.

Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder framåt.

Skapandet

(Arbetsprocessen)

Har ej ännu nått godkänd nivå.

Du kan på ett ENKELT OCH (OFTAST) GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Du kan på ett UTVECKLAT OCH GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Hjälpmedel

(Verktyg, maskiner och övriga redskap)

Har ej ännu nått godkänd nivå.

Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.

Du kan (MED VISST STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.

Du kan (SJÄLV) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.

Utvärdering

(Dokumentation av arbetet från idé till färdig produkt).

Har ej ännu nått godkänd nivå.

Du kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats.

Du kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats.

Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats.

Föremålets uttryck

(Färg, form, trender och traditioner).

Har ej ännu nått godkänd nivå.

Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.

Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.

Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.