👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5 Europa

Skapad 2021-01-16 17:15 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Europa åk 6
Grundskola 4 – 6 Geografi
Ordet geografi betyder "beskrivning av jorden" men när vi läser geografi lär vi oss också om hur människan och jorden samspelar. I åk 5 kommer vi bl a att studera vår världsdel Europas natur- och kulturlandskap, klimat, naturresurser och befolkning. Vi kommer också lära oss hur Europa ser ut på kartan samt namn och läge på länder och viktiga platser.

Innehåll

Ur Lgr 11

 

Syfte

Genom undervisningen om Europas länder ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 

Centralt innehåll

 

Livsmiljöer

 

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 

 

Arbetssätt 

 

Vi ser på Geografens testamente Europa, läser i Utkik Geografi, studerar kartor och tabeller, undersöker och jämför. Vi har gemensamma diskussioner och arbetsuppgifter enskilt, i smågrupper och i helklass. Vi tränar namngeografi med hjälp av Seterra, Vi avslutar arbetsområdet med att arbeta med regioner och länder i Europa. På svenskan läser vi ”Fröken Europa” tillsammans.

 

Bedömning

 

Du visar vad du kan när du deltar aktivt under lektionspass och genom att göra och visa arbetsuppgifter. Du kommer också att få göra några läxförhör i namngeografi och ett prov (Är du en mästergeograf?) på viktiga begrepp och på att använda kartor och göra jämförelser. Avslutningsvis redovisar du också arbetet med ditt europeiska land.

 

Tidsplan

 

v.3 Norden

 

v.4 Geografen 1 och 2. Läxförhör Europas länder.

 

v.5 Geografen 3 och 4

 

v.6 Geografen 5 och 6 Läxförhör huvudstäder.

 

v.7 Geografen 7 och 8 Läxförhör berg, floder, hav och sjöar.

 

v.8 Instuderingstid och prov.

 

v.9 Sportlov

 

v.10  Arbete med Europas länder och regioner.

 

v.11 Landsarbete klart, jämföra länder och regioner.