👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intervallträning

Skapad 2021-01-16 18:07 i Vallastadens grundsärskola Linköping
Grundsärskola 4 – 9 Motorik
På den här lektionen går vi igenom hur man förbereder kroppen genom uppvärmning innan en fysisk aktivitet. Ni ska sedan träna kroppen med hjälp av intervallträning. Lektionen avslutas med lugn musik och fotmassage.

Innehåll

Uppvärmning, intervallträning och avslappning

Vi inleder lektionen med uppvärmning. Detta gör vi för att förbereda kroppen för fysisk aktivitet. Vi tränar sedan kroppen med hjälp av intervallträning. Vi använder oss av arbetstid och vila som överensstämmer med "Tabataintervaller." Vi arbetar således 20 sekunder och vilar 10 sekunder. Vi kommer att genomföra 8 repetitioner med 2 olika övningar (en tabata). I övrigt inga likheter med det som kallas "Tabata". Vi ska sammantaget göra 8 olika övningar. Lektionen avslutas med avslappning till lugn musik och fotmassage.

Vad ska vi lära oss?

Ni ska lära er att träna kroppen med hjälp av intervallträning, i detta fall med intervalluppdelningen 20 -10. Ni ska också lära er att förbereda kroppen för fysisk aktivitet med uppvärmning. Ni ska avslutningsvis träna på att slappna av med hjälp av lugn musik och fotmassage.

Viktiga begrepp: Uppvärmning, intervallträning, kondition, styrka, rörlighet, avslappning.

Hur ska vi lära oss?

Genom att delta i aktiviteterna.

Genom att kommunicera med en vuxen kring aktiviteterna.

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom att observera din förmåga att:

Delta i aktiviteterna.

Kommunicera kring aktiviteterna.

Hur får du visa vad du kan?

Genom att delta i aktiviteterna.

Genom att kommunicera med en vuxen kring aktiviteterna och de olika begreppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9