👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter och Snö

Skapad 2021-01-17 10:51 i Eskilsbyskolan Härryda
Du kommer att få lära dig om vintern på olika sätt, fåglar, kännetecken, experimentera om is och snö. vinter i olika delar av världen, engelska ord för vinter och mycket mer.
Grundskola 1 – 2 Bild Teknik Idrott och hälsa SO (år 1-3) Engelska NO (år 1-3) Svenska
V 2 - 7. Vinter - vad är det ? Hur ser vintern ut i olika delar av världen och vad berör det på? Vilka fåglar finns här på vintern? Vi kommer ta reda på detta, samtala, skriva och experimentera om vintern på olika sätt och göra experiment med snö och is.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Vinterns kännetecken
 • Experiment om is och snö
 • Våra vanligaste vinterfåglar
 • Begrepp och ord kopplat till temat
 • Vinter i olika delar av världen
 • Engelska ord, fraser och texter om vinter
 • Läsa, skriva och samtala kring temat

 

Hur ska du lära dig detta?

Du kommer att få: 

 •  Läsa texter
 •  Skriva egna texter
 • Lyssna  aktivt på genomgång, film och redovisningar
 • Undersöka och observera när vi experimenterar med vatten och is
 • Samtala och diskutera
 • arbeta både individuellt och i grupp Vad kommer att bedömas?

 • det löpande arbetet vi gör tillsammans, enskilt och i grupp
 • läxor
 • tester 

 

Hur visar du vad du kan?

Du visar vad du kan när:

- du ställer frågor och svarar på gemensamma genomgångar.

- du arbetar med dina uppgifter 

- du lyssnar och försöker utveckla och lära genom att arbeta vidare med det du gör ( t ex. förbättra texter, ändra svar, läsa mer)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3