👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KG 20/21 Geografi - Näringsliv, handel och produktion och Asien

Skapad 2021-01-17 11:50 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi
Vi kommer att börja med globalisering och hur rika och fattiga länder handlar med varandra. Dessutom går vi igenom hur produktion kan se ut i olika länder samt handel i världen. Asiens natur och kulturlandskap samt sårbara platser avslutar kurse

Innehåll

 

 

Näringsliv, handel och kommunikation  & Asien 

Period - v.51 - v.5

Arbetssätt  I geografiavsnittet Näringsliv, handel, produktion och Asien kommer vi att använda Geografiboken i första hand och NE:s läromedel för komplettering. Gemensamma genomgångar, diverse dokument, övningar och filmer används för att belysa centralt innehåll finns på teams. Prov v.5 med Digiexam. 

Utvärderingsformer - Vi har digiexamprov v.5 Löpande bedömer jag hur de arbetar i teams med sina svar, sammanfattningar, ger feedback samt muntliga prestationer i klassrummet

 

Mål efter avslutat arbetsområde:

 

Du sträva efter att kunna förklara nedanstående fakta, begrepp & analysera så bra som möjligt

 

Vecka 51 & 2  s. 140 & 151- 156

Hur hänger länders och regioners ekonomier hänger ihop i en globaliserad värld

Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid

Vad är ett multinationellt företag? Ge exempel på några. Förklara vad globalisering innebär. Vilka faktorer ligger bakom globaliseringen? Ett annat ord för rika och fattiga länder? Hur kan ett land hamna i beroendeställning gentemot ett multinationellt företag.  Vilka positiv och negativa konsekvenser kan det bli för ett fattigt land? Förklara vad globalisering innebär. Vilka faktorer ligger bakom globaliseringen?

Förklara begreppet Handel, export, import. Vad importerar/exporterar Sverige mest? Vilka exporterar Sverige mest till? Sveriges handel / industriella utveckling 1300-talet fram till idag. Varför är exporten viktig för Sverige? Varför är frihandel viktigt? Förklara tullar. Vad gör WTO?  Vad är handelsblock? Ge exempel på varor och rika och fattiga länder producerar. Vad handlar länder med förutom varor? Vilka problem har fattiga länder vad gäller handel med andra länder?

Begrepp  multinationella företag, globalisering, markrofferi, braindrain, höginkomstländer/låglöneländer, import/export, handel, frihandel, tullar, WTO, multinationella företag, globalisering

Att göra   Genomgångar, diskussioner & filmer tex Studi (Handel),  SLI (Världen enlig H&M, Sweatshop) och NE ( Att köpa och sälja – hur handel formar vår värld)

 

Vecka.2    134-137,  144 – 146   149 - 150    

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras 

Vilka 4 näringsgrenar(där man producerar varor) finns? Skriv något typiskt om varje näringsgren. Hur många procent av den arbetande befolkningen i fattiga länder jobbar fortfarande i jordbruket( första sektorn)?  Vilka länder har utvecklats kraftigt de senaste årtiondena?  Inom vilka näringar konkurrerar dessa länder? Vad är en lokaliseringsfaktor? Ge olika exempel på lokaliseringsfaktorer och förklara. Skriv om Sveriges produktion(primär-kvartära sektorn) och för jämförelser med Indien (fråga 13). Vilka fördelar och nackdelar finns då man transporterar varor på  vägar, järnvägar, båt och flyg?

Begrepp Näringsliv, näringsgrenar(1-4 sektorn), råvaror, jordbruk, skrogsbruk, verkstadsindustri, tjänstesektorn/servicesektor, offentligsektor, kunskap/informationsamhälle, lokaliseringsfaktorer, infrastruktur. offentliga sektorn, transport

Att göra  Genomgångar, diskussioner  samt övning på att göra bra jämförelser

Vecka 3 & 4  Asien och sårbara platser

Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsvillkor

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön

Mänskliga verksamheter och av naturen framkallade processer som påverkar jordytans former och mönster

Sårbara platser och naturgivna risker och hot

1.     Se filmen om Asien (NE-Geografi-världsdelar-Asien-skrolla ner till filmen) och anteckna(frivilligt) fakta om tex

 

·         klimat tex vind, temp, nederbörd

·       naturlandskapet tex öken, bergigt, jordbruk, regnskog mm

·       Namngeografi tex floder, bergskedjor, sjöar och länder.

·       Var befolkningen bor och vad de försörjer sig på/tjänar pengar på.

·       Japan, Kina och Indiens ekonomiska utveckling samt vilka problem som det medfört

 

2.      Läs  i geografihäftet(Geografi 1-boken) och svara på frågorna(teams/uppgifter) som hör till.

 

3.      Titta på Powerpoint om Asien(teams/filer) och försök sedan besvara funderarfrågorna med hjälp av den kunskap du nu har:

 

·       Varför finns det lite växtlighet på tundran men mycket i tropikerna?  (solinstrålning..)

·       Varför är det torrt/öken  i centrala och sydvästra Asien?  (norra vändkretsen….)

·       Varför odlas det så mycket ris i sydostasien? ( Monsun…)

·       Vilka problem kan smältande glaciärer, skövlade regnskogar och ökande befolkning leda till?

 

4.      Seterra:  Asiens länder och huvudstäder (se vilka jag valt i klasschatt)

 

5.      Sårbara platser i Asien   Läs och skriv om geologiska hot (vulkaner, jordbävningar och tsunami) och klimathot  (havsnivå, extremväder, torka och översvämningar). Se kortfilmer som hör till varje hot. Gör Quiz

 

Begrepp  Tundra, permafrost, taigan, renskötsel, naturtillgångar tex kol, järn, Transsibiriska järnvägen, nomader, Gulag, regnskuggeöknar, vändkretsöknar, boskap tex jak och kamel, mellanöstern, konstbevattning, Aralsjön, sommarmonsun, vintermonsun, risodling, Industrialisering i Japan, Kina, Indien,  ”tigrarna”, textilindustri, ekonomiska frizoner, urbanisering, luftföroreningar, industriutsläpp, Himalaya, Kaukasus, Uralbergen, Eufrat, Tigris, Ob, Lena, Huang he , Aralsjön, Bajkalsjön, Gobiöknen, Tekla Makan,  Arabiska öknen, regnskugga, vändkretsöknar,

Tropiskazonen/regnskog, subtropiskazonen/savann, stäpp,öken.  tempererade zoner/odling, barrskog,  Kustklimat, fastlandsklimat  polarzonen/tundra, Lågtryck, högtryck, ekvator, vändkretsar, zenit, Passadvindar, Monsunvind/monsunregn, sluttningsregn,”kallströmsregn” Jordaxel, vinter/sommarsolstånd, norra och södra vändkretsen, Temperatur, strömmar, Höjd över havet, närhet till ekvatorn, närhet till havet, Vulkaner, jordbävning, tsunami, torka, Glaciärsmältning i Himalaya, Regnskogsskövling, smältande tundra, ökenspridning, Urbanisering, jordbävning/tsunami

Att göra  genomgångar, diskussioner & filmer tex Asien, sårbara platser i NE och powerpoint

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9