👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2021-01-17 11:52 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Rymden
Grundskola 2 Bild Svenska NO (år 1-3) Teknik
Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Vi kommer arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Innehåll

Syfte

För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Syftet med temaområdet är att utveckla en nyfikenhet, ett intresse och kunskap om Universum. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Kunskaper och förmågor 

Du ska kunna...

 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet
 • Månens olika faser och orsaken till månens faser
 • Känna till planeterna i vårt solsystem
 • Känna till vad en stjärnbild är och hur stjärnhimlen ser ut vid olika tider på året 
 • Söka information med hjälp av iPad och böcker
 • Skriva en enkel faktatext 
 • Samarbeta i mindre grupp
 • Tala inför mindre grupp och i helklass
 • Skapa med olika tekniker
 • Använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i arbetet om rymden

 

Undervisning

Hur ska vi lära oss detta?

 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta enskilt, i par och i grupp,
 • läsa, planera och skriva enkla faktatexter 
 • titta på faktafilmer
 • måla en galax med vattenfärg
 • skapa en rymdraket av olika material
 • tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp. 
 • redovisa våra kunskaper i mindre grupper i slutet av temat.

 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevarbete. Eleverna gör en självvärdering tillsammans med en pedagog.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3