👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning vt-21

Skapad 2021-01-17 12:25 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Geografi
Världens befolkning ökar, men var ökar den? I Japan sjunker den, varför och vad får det för konsekvenser? Var och varför bor människor där de bor? Vad är demografi? Var och varför flyttar människor? Befolkningslära, eller demografi som det också kallas, är en vetenskap där man bl. a. studerar befolkningens storlek, fördelning mellan olika åldrar och kön, fördelning över ytan och förändringar över tid. Med hjälp av befolkningslära kan man planera och anpassa samhället till framtida behov och skaffa en beredskap för framtida problem och utmaningar.

Innehåll

Världens befolkning

I undervisningen kommer du lära dig om:

 

Vi lär om var och varför bor de där de bor? Vad får det för konsekvenser?

Vi lär om migration- var och varför flyttar människor?

Vi lär om befolkningspyramider- den demografiska transitionen.

Vi lär om demografi-befolkningslära.

Vi tränar på att använda tabeller, diagram.

Vi lär begrepp (vilka står i classroom).

 

I undervisningen kommer vi att...

 

Läsa, diskutera, använda tabeller/diagram, arbeta med övningar, instuderingsfrågor.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

I diskussioner, inlämningsuppgifter/reflektioner, prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9