👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grov planering i NO VT-21 för 05A och 05D

Skapad 2021-01-17 12:14 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9

Innehåll

 Grov planering i NO för 05A och 05D, VT-21.

 

Vecka

Aktivitet och Id:nr

v.3 och 4 Mellan barn och vuxen, kapitel 7.


HIV- en expert på att gömma sig Id:a 2724


Vi repeterar:

En tid när mycket förändras               5884

Kroppen förändras                             9302

Mannens könsorgan                          6090

Kvinnans könsorgan                          7623

Från cell till färdig människa              1302

Om sex                                               7898

Skydd mot sjukdomar och oönskad graviditet                                            8051

Könssjukdomar                                  1001

Hållbar utveckling                               6458

Mycket har förändrats                         6807

Historien om onan                               5396

Manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning                                    4647

Abort                                                    8727

Sammanfattning                                    764

Repetition                                              453

Repetera uppdrag 3, Vad heter de olika kroppsdelarna                                        788

Repetera uppdrag 6, En massa ord      865 


Prov 29/1-21                            

v.5-10 Genetik, kapitel 13

Inledning                                          5414


Diskussionsfrågor, mål och begrepp

Begreppafilmer                                 9753

Vad är DNA och gener?

Hur ärver vi anlag från våra föräldrar?

Vad är bioteknik?

Det handlar om gener                      4814

Svarta och vita kaniner                    2184

Hur könet ärvs                                 3623

Arvsanlag kan förändras                  4802

Förädling av växter och djur            6406

Genteknik                                         8717

DNA-analys                                      7001

Naturliga och konstgjorda kloner     7632

Hållbar utveckling                             2617

Hur DNA kopieras                             2440

Könsbundet arv                                 5150

 Hybrid DNA                                      5867

Mer om kloning                                 6258

Sammanfattning                                 134

Repetition                                            485 

Prov 12/3-21                         

v.11-14 Droger, kapitel 8

Inledning                                        6508


Diskussionsfrågor, mål och begrepp

Begreppafilmer                               7488

Hur påverkas kroppen av tobak, alkohol och narkotika?

Beroende av belöning                    6965

Sniffning                                          2764

Alkohol                                            1519

Narkotika                                         2840

Uppdrag 1 Fakta om narkotika         596

Tobak                                               9292

Hur alkoholen lämnar kroppen        9931

Mer om narkotika                             9755

Sammanfattning                                842

Repetition                                          114

Prov 9/4-21

v.15-18 Organisk kemi, kapitel 7

Inledning, Kol och kolföreningar      7740


Diskussionsfrågor, mål och begrepp

Begreppafilmer                                 4773

Den fantastiska kolatomen

Kolatomens kretslopp

Kolväten

Fossila bränslen

Alkoholer, organiska syros och estrar

Plast

Rent kol                                              623

De flesta ämnen innehåller kol           733

Uppgift 1 koll på kolet                         142

Kolväten                                              760

Fossila bränslen innehåller kolväten   291

Kol                                                      7290

Olja                                                      764

Naturgas                                              543

Mättade och omättade kolväten          326

Alkoholer                                             293

Organiska syror                                   758

Estrar                                                   837

Hållbar utveckling                                592

Rent kol - framtidens supermaterial    334

Kiselvarelser - finns de?                      335

Biobränslen                                          814

Metanolförgiftning                               7971

Konserverat gräs                                8407

Molekyl bygget                                     341

Sammanfattning                                   932

Repetition                                             988


Laborationer kommer att läggas till, om undervisningen går tillbaka till skolans lokaler.

Prov 7/5-2

             

v.19-22 Elektrokemi, kapitel 13


Inledning                                         2230

Diskussion, mål och begrepp

Begreppafilmer                               5521

Korrosion och elektrolys                 

Spänningsserien och galvaniska element

Oädla och ädla metaller                  3797

Batterier och galvaniska element    5551

Galvaniska element förstör metaller 5056

Elektrolys                                          6713

Metaller skyddas av metaller            1397

Elektrolys av Natriumklorid               5988

Hållbar utveckling                              4114

Batterier kan laddas upp                   2168

Andra uppladdningsbara batterier    7398

Batterier och miljön                           6775

Aluminium har starkt oxidskikt          4442

Sammanfattning                                 693

Repetition                                           944


Laborationer kommer att läggas till, om undervisningen går tillbaka till skolans lokaler.


Prov 4/6-21