👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik F-3 vt-21 Lekplatsen

Skapad 2021-01-17 11:58 i Kärna skola Linköping
Temaveckor teknik åk f-3 - Lekplatsen
Grundskola F – 3 Teknik
Du kommer att få arbeta med lekplatsen och lära dig mer om begreppen hävstång, gravitation och friktion. Du kommer att få göra undersökningar och experiment och även skapa en egen lekplats tillsammans med dina klasskamrater i en mindre grupp.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan: 

 • kunna namnge och förklara begreppen hävstång, gravitation och friktion.
 • genomföra olika undersökningar och dokumentera dessa
 • använda dina kunskaper för att skapa en egen lekplats 

För att lära dig kommer du att:

 • titta på olika filmer om teknik och om de olika begreppen
 • besöka en lekplats och utföra olika undersökningar
 • läsa, lyssna och diskutera teknik
 • tillsammans i en liten grupp skapa en egen lekplats 

Du visar vad du kan när:

 • du muntligt berättar och förklarar de olika begreppen
 • du utför olika undersökningar och dokumenterar skriftligt
 • du skapar en lekplats där hävstång, gravitation och friktion finns med bland lekredskapen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 1-3

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ord och begrepp
 • Tk  1-3
Du behöver träna mer på olika ord och begrepp inom teknik.
Du kan med hjälp av ledande frågor använda några enkla ord och begrepp och använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder relevanta ord och begrepp i rätt sammanhang och kan förklara begreppen.
Förmåga att genomföra olika undersökningar på lekplatsen
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du behöver träna mer på att genomföra olika undersökningar.
Du kan med visst stöd och tillsammans (i en mindre grupp) undersöka hur hävstång, gravitation och/eller friktion fungerar på en lekplats.
Du kan undersöka hur hävstång, gravitation och friktion fungerar på en lekplats, förklara fenomenen samt hur det är utformade.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du behöver träna mer på att dokumentera ditt arbete.
Du kan på ett enkelt sätt dokumentera dina undersökningar.
Du dokumenterar dina undersökningar både genom text och bild.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
 • Tk  1-3
Du behöver träna mer på att förmågan att skapa en konstruktion.
Du skapar en enkel konstruktion av en lekplats där minst ett av fenomenen hävstång, gravitation och friktion finns med. Det blir en enkel skiss/modell.
Du skapar en konstruktion av en lekplats där samtliga begrepp hävstång, gravitation och friktion finns med. Du prövar möjliga idéer till lösningar och bidrar med egna idéer som för arbetet framåt. Du funderar på materialval och kan förklara de olika lekredskapen kopplade till begreppen.