👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO i åk 1 - Våra årstider

Skapad 2021-01-17 12:29 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) Bild
Du ska få arbeta med årets månader, årstider och om högtiderna som hör till. Du ska få veta varför årstiderna växlar och hur man ser det på växter och djur i naturen.

Innehåll

Mål

Målen är att du skall:

 • Kunna årets månader och årstider.
 • Kunna förklara varför årstiderna växlar genom att få berätta/visa utifrån bilder/ konkret material.
 • Kunna berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna genom samtal utifrån bilder och texter.

Arbetets innehåll

 • Vi kommer att arbeta med:
 • Årstiderna, månaderna och varför vi har olika årstider.
 • Djurens och naturens anpassning till de olika årstiderna.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta både enskilt, i par och i grupp.

Vi läser texter om årstiderna och om djur/natur.

Vi har uteaktiviteter där vi undersöker och observerar årstidsväxlingarna på olika sätt.

Vi gör några former av skapande uppgifter till varje årstid.

 

Bedömning

Din förmåga att kunna berätta om något djurs och om någon växts anpassning till de olika årstiderna.

Din förmåga att namnge månaderna och årstiderna.

Din förmåga att nämna något specifikt för respektive årstid. Vad händer i naturen? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3