👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen, mat och hälsa

Skapad 2021-01-17 12:46 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vad består vår kropp av? Vad behöver vi för att må bra? Hur hamnar maten på våra tallrikar? Var ska vi göra av förpackningarna som är runt vår mat? I det här temat ska vi svara på bland annat dessa frågor och mycket mer. Välkomna till ett spännande tema om vår kropp, mat och hälsa.

Innehåll

Detta kommer du arbeta med:

 • hur sömn, mat och motion påverkar oss
 • kroppsdelar, sinnen och organ
 • olika experiment
 • källsortering
 • bilduppgifter 

 

Arbetssätt:

 • filmer om t.ex. sömn, mat och motion
 • läsa faktatexter
 • arbete med arbetsblad
 • Liber Espresso
 • experiment
 • bilduppgifter
 • samtal och diskussioner

 

Mål:

Kunna namnge några kroppsdelar.

Ha kännedom om några organ och hur matspjälkningen fungerar.

Kunna namnge våra sinnen och delta i experiment.

Dokumentera de experiment som genomförs.

Känna till matens väg från jord till bord.

Känna till vikten av källsortering.

Delta i samtal och diskussioner under temats gång.

Göra bilduppgifter på temat kropp och mat. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3