Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slavery and racism in the USA - 8A, 8B Vt 2021

Skapad 2021-01-17 13:03 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F Engelska
Hardly a week goes by without news about police brutality against black Americans. George Floyd is a recent example. If we want to understand how these acts of racism are possible, we need to look at the history of the USA, the roots go back to slavery .

Innehåll

Purpose: 

To learn about an important part of American history and culture. To understand racism towards black Americans today you need to understand the historical background.

To understand the meaning of racism and why it exists

 To discuss racism from an ethical point of view (moraliskt perspektiv)

 

Centralt Innehåll:

Method:

* Lectures about concepts (slavery, racism, segregation, discrimination, Jim Crowe, human rights, civil rights" and historical background

* Reading articles about slavery and racism and the civil rights movement + watch videos

* Answering questions about the articles, in writing

* Talks and discussions about the articles, the facts as well as ethical issues (frågor)

* Individual work (reading, answering questions)/ Group work (talks and discussions in class)

 

Presentation:

* Verbal – Talks and discussions

* Written – Test with essay questions

 

Goal:

 To understand:

* The roots of racism towards african americans in the USA (slavery, Jim Crowe-laws) 

* What the civil rights movement fought for and what they won

* Central concepts:  slavery, racism, segregation, discrimination, Jim Crowe, human rights, civil rights

 

Time: Week 3 - 7

 

Articles:

African-Americans

What is racism?

Rosa Parks

 

Film: 

Jim Crow laws

Rodney King + George Floyd

Rosa Parks

 

Weekly Plan:

 W. 3 

Task 1. "African Americans"                                    

Lesson 1.

* Plan, lecture about slavery and Jim Crow Laws

* Read article, answer questions

Lesson 2.

* Task 1. "African Americans"

Watch film about Jim Crow laws, read article, answer questions

* Talk and discussion about Task 1

W. 4

Task 2. "What is racism?"

Lesson 1

* Read the article, answer questions

Lesson 2

* Talk and discussion about racism

W. 5

Task 3. "Rosa Parks"

Lesson 1.

* Lecture + film about Rosa Parks

* Read article, answer questions

Lesson 2.

Talk and dicsussion about Rosa Parks

W. 6

Task 4. "Rodney King and George Floyd"

Lesson 1.

* Watch films about Rodney King and George Floyd

* Answer questions in writing about what happened to both men.

Lesson 2.

* Talk and discussion about the police assault on Rodney King and the killing of George Floyd

* Repetition

W. 7

Lesson 1.

Repetition, prepare for the test

Lesson 2.

Written Test  (8A Thursday Feb 18, 8B Feb 19)

 

 

 

                                           

 

 

Uppgifter

  • Slavery and racism in the USA Here you find: * Task 1 - 4 * Links to films

Matriser

En
Betygsmatris för engelska år 9

Reception

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Förstå talad och skriven engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Visa förståelse genom diskussion.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda sig av strategier.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Använda material på engelska.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Produktion och Interaktion

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Formulera sig muntligt och skriftligt.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förbättra sig muntliga och skriftliga framställning.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Anpassa sin kommunikation till dess syfte.
. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier för förbättrad kommunikation.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kommunikationens innehåll

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Diskutera förteelser i engelsktalande områden.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: