👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik planeringen Äpplet

Skapad 2021-01-17 13:41 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Matematik finns överallt och vi använder oss av matematik dagligen tillsammans med barnen även genom vår tema ”mat”. Vi har valt att jobba mer med matematik för att på ett roligt och lustfyllt sätt öka barnens förståelse kring matematik.

Innehåll

Undervisning i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att uppleva, undersöka, och upptäcka matematiska begrepp inom tema ”mat” samt lösa vardagliga problem.Då barnen får uppleva matematik  som något som hör till deras värld gör de också olika matematiska begrepp och aktiviteter till sina och utvecklar en grundläggande matematisk förståelse.
Vi vill att barnen ska möta och bekanta sig med vardaglig matematik tillsammans med andra på ett lekfullt och lustfyllt sätt.Barnen ska utveckla förståelse och intresse för: räkna, lokalisera, mäta, konstruera, förklara och och leka.6 samtliga aktiviteter kommer vi att erbjuda och presentera till barnen. 
Vårt mål är att öka förståelse kring matematik  och matematiska begrepp.Vi vill ge barnen möjlighet att undersöka, utrycka, urskilja, reflektera och prova olika lösningar. 
Det krävs en detaljerad planering av oss pedagoger för att nå och anpassa aktiviteter efter barnens intresse och nivå.Vi anser att det krävs en samsyn hos oss pedagoger för att erbjuda hög kvalitet utbildning till barnen. 

 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga 
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära 
 • Intresse för berättelser, bilder och texter  i olika medier, såväl digitala som andra , samt sin förmåga  att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18